Hoppa till innehåll

Rena landet mitt i stan

Landala är ett av Bostadsbolagets mest centrala områden. Ändå får man en lantlig känsla inne mellan husen i Landalabergen och på Kapellgången.
– Det är så tyst och skönt så man ibland nästan glömmer var man är, säger Lotte, miljövärd i Landala.

Publicerad i Trivas nr 4 2021.

De öppna gårdarna i Landalabergen är rena utflyktsmålet. Lotte och hennes kollega Theresa berättar att folk söker sig hit för att promenera och titta på alla vackra träd och andra växter som är planterade här. Här samsas de vanligaste svenska arterna med till exempel japansk lönn, bambu, lärkträd och Göteborgs största exemplar av brödgran, eller apträd som det också kallas, som egentligen hör hemma i Sydamerika.
Men med mycket grönska följer också att det snabbt växer igen. Utemiljön i Landala kräver mycket underhåll och rensning för att det inte ska kännas mörkt och otryggt på gångvägar och i trappor.
– Det är alltid en balansgång. Många vill ha växtlighet för att förhindra insyn – men å andra sidan vill man ha ljus och fri sikt för att det inte ska kännas otryggt.

Lotte och Theresa visar hur de beskurit träd och buskar och rensat bort grenar och blad från stammarna på buskar för att det ska bli sikt igenom. Bakom fastigheten på Skomakargatan har de sågat ner sly i skogsmarken som tidigare skapade en mörk och otrevlig vrå i utkanten av den annars mysiga, gammaldags innergården.
Nästa projekt är ett bambusnår som vuxit sig både högt och tätt.
– Vi vill fortsätta plantera ovanliga träd och ta in lite nytt så att det blir en blandning, säger Lotte och Theresa och visar oss en nyanlagd rabatt med asiatiskt tema, där vi hittar japansk buskrosling, japansk lönn, azalea och körsbär.
– Det är väldigt roligt att jobba som miljövärd här. Många av våra hyresgäster engagerar sig i utemiljön och vi får ofta beröm. Vi försöker också lyssna och gå dem till mötes så mycket vi kan. Samtidigt måste vi tänka på att allt ska fungera ihop och hållas efter.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Robert Lipic

Läs mer här om den föryngringskur som våra områden i Landala genomgår just nu.

En kvinna klädd i arbetskläder håller i en kvist.

Lotte visar brödgranen från Sydamerika – Göteborgs största.

En kvinna klädd i arbetskläder arbetar i rabatten.

Theresa visar hur de har rensat. Tidigare var här helt igenvuxet men nu är det ljust och det går att se igenom.

Växter i förgrunden och en kvinna i arbetskläder i bakgrunden.

Lotte visar den nya planteringen som har asiatiskt tema.

Husfasader och träd.

Husen i Landalabergen har fått nya husfasader men i samma färgnyans som de gamla.