Hoppa till innehåll

Årstidsblad vår 2022

Nu är vårens årstidsblad här! Här kan du läsa nyheter och information om vad som händer i ditt område under våren.

Hjälp oss att skapa trygga trapphus
Bostadsbolaget samarbetar med Störningsjouren. Vid störningar så som obehöriga i
trapphuset, skadegörelse eller liknande händelser i ditt hus ska det anmälas dit.
När du ringer till Störningsjouren och anmäler en störning hjälper du oss i arbetet att skapa
trygga trapphus. Du kan vara helt anonym.
Störningsjourens telefonnummer: 031-18 48 33
Tecknade vitsippor i blom
Ungdomssatsning för fler i arbete
Vi har startat en ungdomssatsning för
att få ut fler i arbete och för att kunna skapa sig
referenser inför framtiden.
Totalt kommer 25 ungdomar att arbeta
i alla våra områden vid behov under året.
Vi hälsar dom varmt välkomna till oss
på Bostadsbolaget!
 
Slipp gruset!
Sopa gärna ut ditt grus från din parkeringsplats ut på gatan. Då kommer ditt grus med när vi sopar under våren. Sopning av gator och trottoarer kommer pågå under våren och kan skapa en del damm.
 
Här kan du slänga farligt avfall
Nu rullar farligt avfall bilen ut i området igen. Följande adresser och datum gäller:

30/3 kl. 17:00-17:45, Hundraårsgatan 23

7/4 kl. 19:00-19:45, Kalendervägen 32