Hoppa till innehåll

Boendebudget

Boendebudget 2020

Bostadsbolaget låter hyresgästerna i Norra Biskopsgården själva bestämma över en del av bolagets budget. Du som är hyresgäst i Norra Biskopsgården kommer med förslag på vad 500 000 kr ska användas till. Lämna ditt förslag här www.bostadsbolaget.demokratiskastader.se eller kom till våra träffar på Orkanen. Där kan du få hjälp och svar på dina frågor. Syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar.
– Vi vill bidra till att människor får ett större inflytande över sin egen boendemiljö säger Hilda Wenander, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården som samordnar arbetet från Bostadsbolagets sida.

2019 tog hyresgästerna tillsammans fram ett antal förslag på vad pengarna kan användas till. Det blev förslaget ”Läxhjälp för barn och vuxna” som fick flest röster. Idén kommer från Gladys Velarde som länge varit engagerad i området, bland annat i lokala Hyresgästföreningen.
– Det känns jättebra att vi satsar på läxhjälp i området. Både barn och vuxna behöver hjälp, framförallt med språket, säger Gladys.
Ytterligare tre förslag genomförs eftersom budgeten som hyresgästerna fått bestämma om låg på hela 100 000 kronor. Något som också har genomförts är Matträffar, vilket var Bodil Karlssons idé.
– Vi behöver lära känna varandra bättre i det här området. Genom Matträffarna får vi planera tillsammans, laga mat tillsammans och äta tillsammans, säger Bodil.
Utöver läxhjälp och matlagning anordnades en resa till Borås djurpark samt fler öppettider på Bostadsbolagets gemensamhetslokal Orkanen.

Kriterier för förslag

  • Tema: Tillsammans. Förslaget ska passa temat ”Tillsammans”.
  • Varje förslag ska ha minst en ansvarig person som kan vara med och genomföra förslaget tillsammans med oss på Bostadsbolaget.
  • Förslaget måste gå att genomföra och får inte kosta mer än 200 000 kronor.
  • Förslaget ska gynna många hyresgäster.
  • För att få rösta och lägga förslag ska du vara minst 7 år, hyresgäst hos Bostadsbolaget och bo i Norra Biskopsgården.
  • Det ska finnas en plan för hur underhållskostnaderna ska täckas.

Frågor

Kontakta eller kom och träffa oss på Orkanen om du har frågor! Vi hjälper dig gärna!
Amanda Sjöstrand
031-731 54 13
Mejl till Amanda