Hoppa till innehåll

Byggstart för nya miljöhus på Topasgatan

På Topasgatan i Tynnered kommer vi att ersätta de befintliga sopnedkasten med nya miljöhus där du som hyresgäst även kan sortera ditt avfall i olika kärl. I och med denna förnyelsen kommer sorteringsservicen i området bli bättre. Du kommer kunna sortera avfall i alla fraktioner nära ditt hus.

Avfall i trapphuset kommer att försvinna och det finns heller ingen risk för att det blir stopp i kärlet. När sopnedkasten stängs blir det mindre illaluktande av avfall i trapphusen.

De nya miljöhusen blir stora, ljusa och ett tryggt och fint inslag på gården. Allt som tidigare slängdes i restavfall i vanliga soppåsen eldas upp. Nu i stället med de nya miljöhusen sorterar du förpackningar, tidningar och matavfall som blir till nytt material, biogas och gödsel.

Miljöhusen kommer att ha stora glaspartier, närvarostyrd belysning och sedumtak för att öka tryggheten och även passa in i området.

Innan miljöhusen öppnas kommer vi dela ut sorteringskassar för din lägenhet och även  information om hur du sorterar ditt avfall.

Kort fakta: Miljöhus Topasgatan

  • Antal miljöhus: 4 st
  • Beräknad byggstart: v. 24-25 2020
  • Beräknas vara färdigt: februari – mars 2021 (tidsplanen har blivit lite försenat på grund av att man var tvungen att spränga bort berg vid ett av miljöhusen).
  • Entreprenör: Råberget Entreprenad AB
  • Kort fakta om miljöhusen: stora glasfönster, bra belysning, sedumtak, öppnas med aptusbricka, tillgänglighetsanpassade.
  • Sorteringskärl för: Restavfall, matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar (färgat och ofärgat), metallförpackningar, tidningar, batterier, ljuskällor och småelektronik.
  • OBS: Fram tills att miljöhusen är färdiga sker avfallshanteringen precis som vanligt. Mer information om hur man ska sortera sitt avfall i de nya miljöhusen kommer längre fram.

Bilder:

  • Kartbild över placeringen av alla miljöhus
  • Fasadbild på miljöhus 2