Hoppa till innehåll

Grävningar inför Västlänken i Haga

Under tisdag, onsdag och torsdag vecka 39 ska det grävas ner grundvattenrör på flera innegårdar i Haga. Dessa används för att mäta grundvattennivåer före, under och efter bygget av Västlänken.

Trafikverket ska etablera ett grundvattenrör på innegården på flera adresser i Haga. Detta gör de för att kunna mäta grundvattennivåerna före, under och efter bygget av Västlänken. Arbetet väntas pågå under en halv arbetsdag. Tidplanen ser ut på följande sätt:

Tisdagen den 26 september – Haga Nygata 19 och 23
Onsdagen den 27 september – Haga Nygata 29
Torsdagen den 28 september – Östra Skansgatan 3 och Haga Nygata 31

Rören borras ner i marken och kommer kapas så att de ligger strax under befintlig marknivå. Ovanpå röret läggs ett mindre brunnslock, diameter 15 cm. Gatsten läggs tillbaka kring brunnslocket. Det kommer inte finnas någonting som sticker upp.

Har du frågor?
– Trafikverkets kundtjänst: trafikverket@trafikverket.se eller 0771-921 921.
– Matilda Lindström, Bergab: 031-774 75 13
– Mer information finns på www.trafikverket.se/vastlanken