Hoppa till innehåll

Hyresgästenkäten är nu stängd – tack till dig som svarat

Hyresgästenkäten 2022 stängde den 14 november och nu börjar arbetet med att ta hand om svaren.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som svarat på enkäten. Dina svar hjälper oss att bättre förstå vad vi ska prioritera för åtgärder. En omfattande sammanställning och redovisning av resultatet görs mellan januari till mars. Vi återkommer därefter med mer information om vad som framkommit i enkäten.

Om hyresgästenkäten och vad vi arbetat med för åtgärder under 2022. 

pratbubbla med texten "Service i toppklass!