Hoppa till innehåll

Idag publicerar vi årsredovisning för 2018

I årsredovisningen kan du läsa om det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2018 men också om många av de aktiviteter och satsningar som präglade förra året.

Vi skriver bland annat om vårt arbeta med trygghetsvärdar och trygghetsskapande åtgärder, våra nybyggnationer och om flera invigningar vi haft under året. Läs hela årsredovisningen här.

Precis som förra året så hållbarhetsredovisar vi tillsammans med resten av Framtidenkoncernen. Framtidenkoncernens hållbarhetsredovisning kan du läsa här.