Hoppa till innehåll

Information om ombildning där hyresrätten dominerar

Framtidenkoncernen i vilken Bostadsbolaget ingår, har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att verka för fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar. Vårt moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden, har utrett fullmäktiges uppdrag och definierat vad som menas med ett område och att hyresrätten dominerar.

Den 7 juni 2022 beslutade moderbolagets styrelse att:

• Område definieras som stadsområden. Det finns fyra stadsområden i Göteborg; Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen.
• När det finns mer än 65 procent hyreslägenheter i ett område anses hyresrätten dominera.

I praktiken innebär detta att ombildningar i första hand kommer vara möjliga i stadsområde Nordost. Utöver det har moderbolagets styrelse beslutat att ombildningar fortsatt ska tillåtas i utvecklingsområden, oavsett stadsområde. Det innebär att ombildningar utöver i Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet, som ligger i stadsområde Nordost, även kan ske i Biskopsgården och Tynnered inklusive området kring Frölunda Torg.

Moderbolagsstyrelsens definition av områden där hyresrätten dominerar gäller tills vidare och är vägledande när Bostadsbolagets styrelse ska pröva förfrågningar om ombildning. Det är dock fortsatt tillåtet att bilda en bostadsrättsförening och ansöka om ombildning i alla stadens områden. Alla kompletta ansökningar kommer att hanteras av vår styrelse.

Du är välkommen att kontakta oss på Bostadsbolaget om du har frågor.

Processen för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Enligt beslut av kommunfullmäktige hösten 2021, har Bostadsbolaget nu möjlighet att erbjuda ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, i områden där hyresrätten är dominerande.
För de boende som är intresserade av att genomföra en ombildning har vi tagit fram en kortfattad beskrivning över de steg som ingår i ombildningsprocessen:

• Hyresgäster bildar och registrerar en bostadsrättsförening på Bolagsverket.
• Bostadsrättsföreningen gör en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet där det styrks att 2/3 av hyresgästerna har anmält intresse för ombildning.
• Bostadsrättföreningen anmäler intresse till Bostadsbolaget att få ombilda.
• Bostadsbolagets styrelse prövar förfrågan om ombildning.
• Vid ett negativt beslut om försäljning går ärendet vidare till moderbolagets, Förvaltnings AB Framtidens, styrelse för beslut.
• Vid ett positivt beslut om försäljning inleds transaktionsprocessen och Bostadsbolaget besiktigar och värderar fastigheten samt upprättar ett köperbjudande som lämnas till föreningen.
• Hyresgästerna beslutar om eventuellt köp där 2/3 av alla hyresgäster måste vara för en ombildning.
• Bostadsbolagets styrelse fattar slutligt beslut om fastigheten ska säljas eller ej.
• Bostadsrättsföreningen upprättar en ekonomisk plan.
• Bostadsbolaget och bostadsrättföreningen genomför fastighetsaffären.
• Bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätter.
• Bostadsrättsföreningen övertar fastigheten vid tillträdet.