Hoppa till innehåll

Kyrkbyn: Upprustning av utemiljön

Under våren 2015 hölls ett informationsmöte angående upprustning av utemiljön i Kyrkbyn. Projektet blev uppskjutet på grund av fasadarbetena i området och vi kunde inte påbörja projektet som planerat.

Men nu sätter vi igång! Vecka 9 påbörjas arbetet och fortsätter fram till semestern. Vi börjar på baksidan av Eketrägatan 1 och Äringsgatan 1 och entreprenören som kommer att utföra arbetet är Green Landscaping.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljövärd Catrine som du når via vår växel på telefon 031-731 50 00.