Hoppa till innehåll

Mycket snö och begränsad framkomlighet

Just nu har det kommit mycket snö på en gång och polisen uppmanar alla som inte behöver ta bilen till jobbet att låta bli.

När det kommer så här mycket snö på en gång tar det längre tid att få skottat överallt men vår personal arbetar på så snabbt de bara kan. Även fastighetsvärdarna hjälper till vilket kan innebära att du får vänta lite längre på att få enklare felanmälningar åtgärdade just idag.

Hos Bostadsbolaget är det oftast vår egen personal som sköter skottning och halkbekämpning av gårdar och gångbanor längs fastigheten. Din parkeringsplats är det du själv som skottar.

Trafikkontoret ansvarar för vinterväghållning på gator och gång- och cykelbanor utefter gatorna. Park- och naturförvaltningen ansvarar för gång- och cykelbanor i park- och grönområden.

Ibland kan det vara svårt att veta var gränserna går eller hur prioriteringen ser ut. Har du frågor om ditt område? Prata med din miljö- eller fastighetsvärd.

Torpa i snöväder