Hoppa till innehåll

Bostadsbolagets dotterbolag

Bilden visar ett bord med en kaffekopp, laptop och en penna
Information och organisationsnummer till våra kommanditbolag.
 
FB Gropens Gård KB
C/O Göteborg stads bostads AB
904
Box 5283
40225 Göteborg

Har ni även fått arbetsorder och buntnummer från oss ska dessa vara med i den övre halvan av fakturan.
Peppol adress: Fastighetsbolaget Gropens Gård KB – 0007:9696766881

FB Bredfjäll KB
C/O Göteborg stads bostads AB
904
Box 5283
40225 Göteborg

Har ni även fått arbetsorder och buntnummer från oss ska dessa vara med i den övre halvan av fakturan.
Peppol adress: Fastighetsbolaget Bredfjäll KB – 0007:9696766923

FB Friskväderstorget KB
C/O Göteborg stads bostads AB
902
Box 5283
40225 Göteborg

Har ni även fått arbetsorder och buntnummer från oss ska dessa vara med i den övre halvan av fakturan.
Peppol adress: Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB – 0007:9696670562