Hoppa till innehåll

Kalendervägen 5-27

Klicka på bilden för större version.
 

FTX-ventilation på Kalendervägen

Husen är byggda i slutet av 50-talet och har idag självdrag med tilluft via fasadventiler.

I syfte att skapa en bättre luftkvalité samt sänka radonhalterna skall ventilationen i huset förbättras och säkerställas.

Åtgärder och genomförande

Åtgärder
 • Samtliga rum förses med ny ventilation.
 • Spiskåpa monteras i kök.
 • Fläktaggregat monteras på vind eller i källare.
 • Nya schakt för ventilationen i klädkammaren.
 • Dragning av nya kanaler i lägenhet samt inklädnad av dessa.
 • Befintlig ventilation sätts igen i fönster och på vägg.
 • Målning av inklädnader och schakt.
 • Målning klädkammare.
 • Ny inredning och golv i klädkammare.

 

Genomförandet

Innan start görs en syn i varje lägenhet med Bostadsbolaget och entreprenören.
Samtliga hus förses med nytt FTX system. Aggregaten placeras i nytt fläktrum på kallvinden eller i källare.
Tilluft och frånluft till lägenheterna kommer förläggas med nya kanaldragningar i lägenheterna samt i klädkammare.

Projektet startade i februari 2021. Man räknar med att arbetet tar ca 3-4 veckor per lägenhet och att projektet ska kunna avslutas under april månad 2021.
Ställning kommer att vara monterad på huset för att lätt komma åt vinden.
De hyresgäster som har källarförråd som är berörda kommer att få separat information.

Buller och damm kommer att förekomma från och till under perioden (3–4 veckor). Klädkammaren behöver tömmas så hyresgästen kommer inte att kunna använda den under denna period. I övrigt så kommer arbeten att pågå i hallens tak, ovanför spisen där spiskåpa ska monteras samt att tilluftsdon kommer att installeras i alla rum vilket innebär att man till och från kommer behöva vara i alla rum. För övrigt så pågår de flesta arbeten i allmänna utrymmen som källare och vindar.

För dig som hyresgäst

Hyresgästgodkännande

För att Bostadsbolaget ska kunna genomföra arbetet krävs ett godkännande från dig som hyresgäst. En del av åtgärderna är standardhöjande och innebär därför en höjning av grundhyran som är förhandlat med Hyresgästföreningen.

Förarbetet

Vi har arbetat med skriftlig information, telefonsamtal och personliga möten för att informera hyresgästerna om projektet samt inhämta hyresgästernas godkännanden. Vi har tyvärr inte kunnat ha större fysiska möten på grund av Covid-19.

Vanliga frågor

 • Vart ska jag lägga mina saker från klädkammaren?
 • Kartonger finns till ert förfogande, kontakta fastighetsvärden.

 • Hur ska jag ställa mina möbler?
 • Ni kommer att få information med en ritning av entreprenören innan start.

 • Vilka rum ska ni arbeta i?
 • Alla rum är berörda, ni kommer att få information av entreprenören vilka sidor av rummet de behöver ha tillgång till.

 • Hur ser en daglägenhet ut, utrusning? Vart ligger den?
 • Alla daglägenheter ligger i området. Utrustningen är enkel, ex kaffebryggare, bord, stolar mm.

 • Om jag har en daglägenhet, kan jag gå och hämta saker i min egen lägenhet?
 • Du har alltid tillgång till din lägenhet under hela projektet, viktigt är att ta hänsyn till de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger under rådande omständigheter.

Hittar du inte svaret på din fråga här? Välkommen att kontakta din ombyggnadskoordinator eller fastighetsvärd.

Camilla, Ombyggnadskoordinator
camilla.duesgard@bostadsbolaget.se
031-731 51 34

Hazmir, Fastighetsvärd
031-731 53 14