Hoppa till innehåll

Kalendervägen 5-27

Projektet avslutat

Klicka på bilden för större version.
 

FTX-ventilation på Kalendervägen

Husen är byggda i slutet av 50-talet och har idag självdrag med tilluft via fasadventiler. I syfte att skapa en bättre luftkvalité samt sänka radonhalterna skall ventilationen i huset förbättras och säkerställas.

Åtgärder och genomförande

Åtgärder
  • Samtliga rum förses med ny ventilation.
  • Spiskåpa monteras i kök.
  • Fläktaggregat monteras på vind eller i källare.
  • Nya schakt för ventilationen i klädkammaren.
  • Dragning av nya kanaler i lägenhet samt inklädnad av dessa.
  • Befintlig ventilation sätts igen i fönster och på vägg.
  • Målning av inklädnader och schakt.
  • Målning klädkammare.
  • Ny inredning och golv i klädkammare.

 

Genomförandet

Innan start görs en syn i varje lägenhet med Bostadsbolaget och entreprenören. Samtliga hus förses med nytt FTX system. Aggregaten placeras i nytt fläktrum på kallvinden eller i källare. Tilluft och frånluft till lägenheterna kommer förläggas med nya kanaldragningar i lägenheterna samt i klädkammare.

Projektet startade i januari 2021 och arbetet avslutades maj 2021.

Förarbetet

Vi har arbetat med skriftlig information, telefonsamtal och personliga möten för att informera hyresgästerna om projektet samt inhämta hyresgästernas godkännanden. Vi har tyvärr inte kunnat ha större fysiska möten på grund av covid-19.

Kontakt


Frågor? Välkommen att kontakta vår ombyggnadskoordinator eller fastighetsvärd.

Camilla, Ombyggnadskoordinator
camilla.duesgard@bostadsbolaget.se
031-731 51 34

 
Hazmir, Fastighetsvärd
031-731 53 14