Hoppa till innehåll

Skötsel av uteplatser – Östra Änghagen

När Bostadsbolaget tog över Östra Änghagen fanns ett önskemål från er hyresgäster att få egna uteplatser vilket vi ordnade. Vi får en del frågor angående skötseln av uteplatserna och här kommer därför information gällande detta.

  • Det är hyresgästen på bottenvåningen (den lägenhet som ligger i anslutning till uteplatsen) som har nyttjanderätten och därmed ansvarar och sköter uteplatsen.
  • Eventuell häck klipps på utsidan och höjden av Bostadsbolaget. Klippning av insidan och rensning under häcken (både insida och utsida) är hyresgästens ansvar.
  • Gräs bör klippas ca 1 gång i veckan under perioden maj-september.
  • Rabatter ska hållas ogräsfria för att minska risken för spridning via frö eller rotsystem (det brukar räcka med 1-3 ordentliga rensningar per säsong).
  • Stenplattornas fogar ska rensas med jämna mellanrum. Bäst resultat får man om man gör det ofta, då får fröerna ingen grogrund och man tröttar ut rotsystemen.
  • I övrigt ska det se städat och fint ut, inget grovavfall eller hushållsavfall får förvaras på uteplatsen.
  • Snöskottning och halkbekämpning sköts av hyresgästen på uteplatsen.
  • Redskap till att sköta om uteplatsen finns i barnvagnsrummet och trädgårdsavfallet ska slängas på avsedd plats nere vid sophuset.
  • Om man vill göra större förändringar på sin uteplats ska man kontakta miljövärden först.

Har du frågor om din uteplats är du välkommen att kontakta miljövärd Rebecca på telefon 031-731 59 72.