Hoppa till innehåll

Snart öppnar Sandeslätts nya miljöhus

Tisdag 14 september öppnar äntligen våra nya miljöhus i Sandeslätt. De är designade att vara ljusa, öppna och fräscha för att vara en så trygg miljö som möjligt.

Du och dina grannar kommer fortsättningsvis att slänga ert avfall i något av de sex miljöhusen. Dörrarna till miljöhusen öppnar du med din aptus-tag. I miljöhusen sorterar du avfall i olika kärl för förpackningar, tidningar, restavfall och matavfall. I miljöhus 5 mitt på Sandeslätt finns ett rum för grovavfall. I miljöhus 2 som ligger ut mot Sandeslättsgatan finns en lucka på utsidan där du kan lämna farligt avfall som bilbatterier, färgburkar, motorolja och liknande. Vid miljöhus 2 kommer det även att finnas textilinsamling.

Fram till att miljöhusen öppnar kan du slänga ditt avfall precis som vanligt i sopnedkasten. I slutet av september kommer sopnedkasten att stängas och du använder istället miljöhusen.

Under vecka 36 kommer vi att dela ut en blå påse som innehåller viktig information och några saker som kan underlätta när du sorterar.

Här kan du läsa mer och se hur miljöhusen ser ut inuti: Här är dina nya miljöhus i Sandeslätt | Bostadsbolaget

Har du några frågor är du välkommen att kontakta din fastighetsvärd.