REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Våra lediga lägenheter finns att söka på www.boplats.se för dig om inte är hyresgäst hos Bostadsbolaget. Bor du hos oss idag kan du även söka via Omflyttningsplatsen på Mina Sidor.
1. Registrera dig på bostadsbolaget.se för att få tillgång till Mina sidor
Du behöver ange ditt personnummer samt objektsnumret som finns på din hyresavi och ditt hyreskontrakt.
2. Logga in
När registreringen är klar kan du logga in på Mina sidor. På Mina sidor kan du bland annat göra felanmälan, se hyresavier och söka lediga lägenheter.
3. Sök ny lägenhet
Under Sök ledigt hittar du de lägenheter som annonseras på Omflyttningsplatsen. Du kan söka tre lägenheter per publiceringstillfälle så tänk på att söka de som passar dina önskemål. Via Sök ledigt hittar du också de lägenheter som annonseras på boplats.se och som alla kan söka.
4. Erbjudande
Stämmer du in på urvalsprofilen för en lägenhet kan du få ett erbjudande. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 kommer du inte bli kallad till en fysisk lägenhetsvisning. Som sökande får du tacka ja eller nej till lägenheten utifrån den information som finns i lägenhetsannonsen, planritning samt eventuell information från besiktning och på Bostadsbolagets hemsida. Du kommer att få ett separat e-postmeddelande med bifogade bilder på lägenhetens kök och badrum.

5. Svara i tid
Erbjudande om lägenhet skickas via mejl eller brev och syns även på Mina sidor på bostadsbolaget.se. Om du inte svarar i tid eller om du tackar nej till fem erbjudanden kan du inte söka lägenhet under de kommande sex månaderna.

1. Registrera dig på boplats.se
För att söka lägenhet via Boplats måste du vara registrerad och ha en ifylld profil på boplats.se. Du måste vara 17 år vid registreringen och 18 år för att kunna söka lägenhet. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per år.
2. Anmäl intresse
Du anmäler själv intresse för de lägenheter som du är intresserad av. Du kan bara söka de lägenheter där du uppfyller villkoren. För Bostadsbolagets lägenheter gäller att den sökande med flest dagar på boplats.se får erbjudande först.
3. Erbjudande
Om du har anmält intresse kan du få ett erbjudande på lägenheten. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 kommer du inte bli kallad till en fysisk lägenhetsvisning. Som sökande får du tacka ja eller nej till lägenheten utifrån den information som finns i lägenhetsannonsen, planritning samt eventuell information från besiktning och på Bostadsbolagets hemsida. Du kommer att få ett separat e-postmeddelande med bifogade bilder på lägenhetens kök och badrum.

4. Svara ja eller nej
Nästa steg är att tacka ja eller nej till lägenheten. Det gör du inom angiven tid via Mina Sidor på boplats.se. På så sätt får Bostadsbolaget besked om du vill teckna kontrakt eller ej. Du som tackar nej eller låter bli att svara sex gånger under en period på sex månader, kommer att bli vilande och kan inte söka lägenhet under sex månader från och med det sjätte nej-svaret. Du blir däremot inte av med dina samlade dagar om avgiften betalas.

5. Kontraktsskrivning
Tecknar du hyreskontrakt nollställs dina dagar på Boplats.

För att kunna söka en annan lägenhet måste du ha bott och varit skriven minst tolv månader utan anmärkningar i nuvarande lägenhet. Om flera hyresgäster söker samma lägenhet är det den med längst boendetid i nuvarande lägenhet som först får erbjudandet.
Du som vill göra ett direktbyte med en annan hyresgäst eller hyra ut i andra hand behöver medgivande från Bostadsbolaget. En hyresgäst får enligt hyreslagen § 35 ”överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad”. Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande.
Fakta
Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Det är viktigt att tydligt ange varför man vill genomföra bytet. För att Bostadsbolaget ska godkänna bytet fodras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende. Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. Vi handlägger bytena i turordning efter ankomstdatum och tar kontakt med den som lämnat in ansökan så fort vi har något besked att lämna. Observera att handläggningstiden normalt sett är 6 – 8 veckor, men just nu är de något längre på grund av rådande omständigheter med covid-19. Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras. När du hittat någon du vill byta bostad med – klicka här för att ladda ned blanketten.
Om du tackar nej eller inte hör av dig till fem erbjudande om lägenhet så kommer du inte att ha möjlighet att söka några fler lägenheter de närmaste sex månaderna.
  1. För kort boendetid. Om boendetiden i nuvarande lägenhet är kortare än 12 månader går det inte att söka ny lägenhet.
  2. Hyresskuld. Om det finns en obetald skuld på hyran går det heller inte att söka ny lägenhet.
  3. Sen hyresbetalning. Krav har skickats på grund av att hyran inte betalats i tid vid ett tillfälle under senaste 12 månaderna. Lägenheter kan först sökas 12 månader efter senaste krav.
  4. Varningsbrev om störningar i boendet. Skriftlig varning då ingen förbättring av störningar skett efter muntliga påpekanden. Avstängd att söka nya lägenheter 24 månader efter att brevet skickats.
  5. Erbjudande om lägenhet. Så länge erbjudandet är obesvarat går det inte att söka andra lägenheter.
  6. Tackat nej till erbjudande om lägenhet fem gånger. Om man tackat nej till fem erbjudanden om lägenhet under senaste sex månaderna, blir man spärrad att söka lägenhet under den aktuella perioden.
Vi får ofta frågor som rör uthyrningen av våra lägenheter och vilka marknadsplatser vi väljer att publicera dem på. Varför står grannens lägenhet tom så länge? Varför fick någon med kortare tid kötid än jag lägenheten på Boplats? Varför hamnar vissa lägenheter i den interna kön och andra inte?

Uthyrningen av allmännyttans lägenheter i Göteborg styrs av en gemensam uthyrningspolicy. Den innebär att lediga lägenheter fördelas på följande sätt:

Ombyggnad
Vid stora ombyggnationer används lediga lägenheter för evakuering. Så snart behovet försvinner hyrs lägenheten ut enligt nedan.

Särskilda behov
För de hushåll som av olika skäl inte kan söka bostad via Boplats finns möjlighet att få hjälp via Socialtjänst och andra instanser. Avtal med Göteborgs Stad reglerar antal lägenheter per år som förmedlas till dessa hushåll.

Omflyttningsplatsen
För de som är hyresgäster finns möjlighet att söka omflyttning via bolagens Omflyttningsplats. Boendetiden i den nuvarande lägenheten fungerar som köplats.

Boplats
Som medlem på Boplats kan man söka alla lediga lägenheter man är intresserad av. Den som varit registrerad längst tid har störst chans att få ett erbjudande.

Fördelning av lägenheter
Företagens behov av evakueringslägenheter prioriteras högt, likaså de hushåll som har särskilda behov. För övriga gäller följande: När en lägenhet sägs upp (på vanligt sätt, alltså med tre månaders uppsägningstid) hamnar den för uthyrning på Omflyttningsplatsen. Den hyrs ut till någon av våra egna hyresgäster som i sin tur säger upp sin nuvarande bostad vilken då lämnas till Boplats. Genom denna fördelning får vi ett jämt flöde. Att en lägenhet går till omflyttningsplatsen innebär därför alltid att en annan lägenhet läggs ut på Boplats. Sett över året går cirka 70% av de lediga lägenheterna till sökanden på Boplats.

Just nu är det ovanligt få lägenheter som utannonseras på Boplats och även på våra Omflyttningsplatser. Anledningarna är flera, men framförallt beror det på att människor helt enkelt bor kvar längre i sina lägenheter än tidigare och de som flyttar använder sin lägenhet som byte mot en annan.

Bostadsbolagets uthyrningspolicy grundas på att du ska ha
För att uppfylla villkoren i policyn krävs att du är 18 år och inte har fler än tre betalningsanmärkningar de senaste 24 månaderna. Personer med utsedd förvaltare godkänns inte, detsamma gäller om personuppgifter är spärrade på grund av exempelvis stöld eller förlust av id-handling. Har du däremot skyddad identitet utgör det inget hinder för att söka lägenhet.
· Prioriteringsordning till lediga lägenheter
· Lägenhetsprofil, till exempel seniorboende.
· Registreringstid på Boplats Göteborg alternativt boendetid i nuvarande lägenhet om du är befintlig hyresgäst och söker via Omflyttningsplatsen.

På grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 kommer du inte bli kallad till en fysisk lägenhetsvisning. Som sökande får du tacka ja eller nej till lägenheten utifrån den information som finns i lägenhetsannonsen, planritning samt eventuell information från besiktning och på Bostadsbolagets hemsida. Du kommer att få ett separat e-postmeddelande med bifogade bilder på lägenhetens kök och badrum.
Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Exempel på sådana är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Du måste ha Bostadsbolagets medgivande för uthyrningen. Varje ansökan prövas enskilt och skälen till uthyrningen ska kunna styrkas med intyg. Medgivande är alltid tidbegränsade. Om du får ett medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt. Hör av dig till någon av våra uthyrare i god tid innan du vill hyra ut din lägenhet. Ring vår växel på telefon 031-731 50 00 och fråga efter uthyraren för ditt område.Här hittar du blanketten för andrahandsuthyrning.
Våra lediga garageplatser finns sökbara digitalt här. Du behöver logga in för att kunna söka fordonsplats och du behöver tillgång till e-legitimation/BankID för att kunna skriva på avtalet. Övriga fordonsplatser (öppna parkeringsplatser) hyrs som vanligt via din fastighetsvärd men i framtiden kommer även dessa att finnas på vår webbsida.
Nej, du måste söka på nytt via vår webb och boendetiden i din nuvarande lägenhet gäller som kötid. Vi har valt denna lösning då det blir mest rättvist för flest personer.
För första garage-/parkeringsplatsen gäller boendetiden som kötid. För andra och följande garage-/parkeringsplatser är det aktivering/registreringsdatum på Mina Sidor som gäller. Hyresgäster som redan har fordonsplats och vill söka fler platser eller byta måste logga in och aktivera sig för att kunna söka. Då är det registreringsdatum som blir ködatum.
Har du redan ett objekt (garage eller parkeringsplats) måste du aktivera/registrera dig som sökande i garagekön.
Det är ett säkert sätt att säkerställa att det är just du som skriver på avtalet. Du behöver inte heller uppsöka oss för att skriva på papper, vilket sparar tid för båda parter och är samtidigt bra för miljön.
Läs mer om tjänsten på Skatteverkets webbsida, www.skatteverket.se. BankID kan du t.ex. skaffa via din bank.
Lediga garageplatser visas endast på vår webbsida. Du måste vara inloggad för att söka. Lediga garage annonseras först under fem dagar och kan då enbart sökas av hyresgäster som bor i det aktuella området. Finns inte intresse i området blir garageplatsen sökbar under ytterligare fem dagar och då för Bostadsbolagets samtliga hyresgäster.
Om ingen av Bostadsbolagets hyresgäster söker garageplatsen blir den sökbar även för de som inte är hyresgäster hos Bostadsbolaget. Är du inte hyresgäst måste du först registrera dig på Mina Sidor för att kunna söka. Då är det först till kvarn som gäller. Avtalet tecknas direkt och måste slutföras inom 1h.
Bor du i samma område som garaget finns betalar du ingen moms. Ligger garaget i ett annat område eller om du inte är hyresgäst tillkommer 25 % moms.
Max antal fordonsplatser per lägenhet är fyra (max två garage, max två parkeringsplatser).
Framtida hyresgäster kan söka garage och då gäller minimal kötid, dvs 0 dagar. Från den dag kontraktet börjar gälla påbörjas kötid i form av boendetid.
Den som har längst kötid (boendetid i nuvarande lägenhet) eller registreringstid får garageplatsen. Erbjudande skickas till den som står först i kön. Tackar personen nej är det nästa person i kön. Du kommer att ha 48 timmar på dig att tacka ja/nej till ett erbjudande gällande fordonsplats. När du tackat ja till en fordonsplats har du en timme att signera avtalet med e-legitimation/BankID innan platsen går vidare och erbjuds till nästa hyresgäst.
Nej, du måste tacka ja eller nej till erbjudandet innan du kan söka fler garage.
Ni står båda för kontraktet gemensamt men en person signerar avtalet
Alla avtal som tecknas digitalt går att se och hämta upp som pdf på Mina sidor, under rubriken Mina avtal.
Alla garageavtal går att säga upp på Mina sidor oavsett hur du tecknat avtalet. Detta görs under rubriken Mina avtal.
Kontakta oss på info@bostadsbolaget.se så hjälper vi dig. Då det är nytt för oss kan det finnas vissa fel som vi inte är medvetna om och vi är glada för alla feedback vi får.
Dataskyddsförordningen (DSF) eller General Data Protection Regulation (GDPR) innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. DSF gäller all behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter som vi utför åt dig. Du har dessutom alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

För att kunna tillmötesgå en begäran om utdrag med stöd av Artikel 15, Dataskyddsförordningen behöver vi uppgift om person­nummer, namn, adress samt namn­under­skrift. Register­utdraget är kostnads­fritt och kan begäras en gång per kalenderår.

Blankett registerutdrag

Har du frågor rörande dataskyddsförordningen kan du kontakta Bostadsbolaget via vår växel på 031-731 50 00.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Ta del av den koncerngemensamma policyn om personuppgifter.
Innan du blir hyresgäst hos Bostadsbolaget tas en kreditupplysning. Söker du någon av våra lägenheter på Boplats.se görs en kreditkontroll i samband med att du tackat ja till ett lägenhetserbjudande.

För att uppfylla villkoren i policyn krävs att du är 18 år och inte har fler än tre betalningsanmärkningar de senaste 24 månaderna. Personer med utsedd förvaltare godkänns inte, detsamma gäller om personuppgifter är spärrade på grund av exempelvis stöld eller förlust av id-handling. Har du däremot skyddad identitet utgör det inget hinder för att söka lägenhet.

Reglerna gällande kreditupplysning är gemensamma för alla bostadsföretag inom Förvaltnings AB Framtiden; Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Vi använder oss av Creditsafes tjänster för kreditupplysningar. Enligt gällande lagkrav skickas kopia på kreditupplysning till den omfrågades folkbokföringsadress vid varje frågetillfälle. Om uppgifterna i upplysningen skulle vara felaktiga begär du rättelse direkt hos Creditsafe. Kontaktuppgifter finns på omfrågekopian. Återkommande förfrågningar via Creditsafe belastar inte din framtida kreditvärdighet. Detta beror på att tidigare gjorda upplysningar inte bevaras eller registreras hos Creditsafe.

Då andrahandshyresgäster inte tecknar avtal med oss tas ingen kreditupplysning.

Den normala uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från sista dagen i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. Vid avflyttning till ålderdomshem/servicehem är uppsägningstiden två månader. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad men uppsägningen måste ske inom en månad efter dödsfallet annars gäller tre månader.

På grund av risken för smittspridning av covid-19 ska du inte visa din lägenhet för sökande. I stället kommer Bostadsbolagets personal att fotografera kök och badrum vid besiktningen av din lägenhet.

Bilderna kommer därefter att förmedlas till ett begränsat antal inbjudna bostadssökande för denna specifika lägenhet (som uppfyller krav och som har gått vidare i uthyrningsprocessen). Syftet med att tillhandahålla bilder är att bostadssökande ska kunna avgöra om de är intresserade att skriva kontrakt för att hyra lägenheten.

Det är viktigt att du plockar undan personliga saker från ditt kök och badrum innan fotografering;

• Medicin och tester
• Medicinsk utrustning som handikapphjälpmedel eller liknande
• Fotografier på familjemedlemmar och vänner
• Religiösa, politiska och sexuella symboler/bilder/fotografier
• Lappar med personliga meddelanden eller synliga namn
• Lappar med politiska/religiösa/filosofiska citat
• Värdesaker
• Räkningar
• Annat av personlig karaktär som du inte vill ska finnas med på bilder

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.

Vi samarbetar även med Boplats vid uthyrning av lägenheter på boplats.se och vi informerar bostadssökande om att de inte får sprida bilderna vidare, visa det för andra eller spara bilderna.

Vid frågor kan du kontakta din fastighetsvärd eller din uthyrare.

Studentlägenheter söks på sedvanligt sätt via Boplats. Tänk på att vara ute i god tid genom att registrera dig på boplats.se. Hyr du redan idag av Bostadsbolaget finns det också möjlighet att söka även bland lediga lägenheter via Omflyttningsplatsen.
En förutsättning för att få hyra studentbostad är att hyresgästen studerar på universitet eller högskola i Göteborg. För att fortsätta få hyra lägenheten krävs att hyresgästen aktivt bedriver studier på ovan nämnda utbildningsplatser. Vid högskolestudier krävs att hyresgästen uppnår minst 15 poäng per termin. En hyresgäst som inte uppfyller villkoren kan inte räkna med att få bo kvar i lägenheten.
Bostadsbolagets bankgiro för hyresinbetalning är 5300-4990.

 

För våra dotterbolag i Hammarkullen (fastigheterna som vi övertog 1 feb 2016) gäller följande bankgiro:

  • Fastighetsbolaget Bredfjäll KB: 824-9880
  • Fastighetsbolaget Gropens Gård KB: 824-9856
  • Bredfjällsgatans Miljösamfällighetsförening: 5474-1632
Bostadsbolaget låter Svea Inkasso sköta kravverksamheten. Det betyder att du får ett första inkassokrav från Svea Inkasso i stället för från Bostadsbolaget. Du får inte en betalningsanmärkning eftersom det endast är fråga om ett inkassokrav.
P-plats justering avser hyra för din p-plats retroaktivt, alltså i efterhand.
Autogirot börjar fungera först när du fått ett bekräftelsebrev från oss. Fram till dess måste du själv betala din hyra.
Nej, banken drar alltid hyran från ditt konto den sista bankdagen i varje månad. Du måste alltså se till att du har täckning på kontot den sista vardagen i månaden.
Antingen så skriver du en egen avi till vårt bankgirokonto (se första frågan om hyran), där du tydligt anger ditt namn och kundnummer så vi kan bokföra pengarna rätt, eller så kontaktar du hyresdebiteringen och ber om en manuell hyresavi. Vi sänder då ut en ny avi till dig med belopp och OCR-nummer förtryckt. Vi kan även stoppa autogirot för månaden om du vill. Har du bank på internet kan du själv stoppa autogirot, byta kontonummer med mera.
Nej, det kan du inte göra. OCR-numret är olika för varje månad. Det enklaste är att logga in på Mina sidor och klicka på ikonen Hyresavi. Där finns informationen om aktuellt OCR-nummer.
Vanligtvis sänder vi ut våra hyresavier runt den 15-17 i månaden. Om du inte fått avi den 22:e, så är det viktigt att du hör av dig till hyresdebiteringen. Kom ihåg att en utebliven avi inte är fullgott skäl att strunta i att betala hyran.
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb, eller andra liknande uthyrningssajter. En hyresrätt ska inte nyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

Genom att hyra ut sin lägenhet via Airbnb anses man bedriva hotellverksamhet. Ändamålet med en hyresrätt är att den ska utgöra en permanent bostad. Enligt lagstiftningen är det nu tydligt att uthyrning via Airbnb är hotellverksamhet, oavsett uthyrningens utsträckning.
Förbudet mot uthyrning via Airbnb gäller även om du själv är bosatt i lägenheten och hyr ut ett rum. Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under kortare perioder, som exempelvis under helger eller sommarevenemang.
Uthyrning via Airbnb innebär en stor mängd okända personer som vistas i våra fastigheter. Tidigare fall har visat att det snabbt kan leda till störningar, och i förlängningen otrygghet för andra hyresgäster. Det är ytterligare en orsak till att bolaget ser allvarligt på korttidsuthyrningar.
Den 1 oktober 2019 infördes ny lagstiftning kring uthyrning av hyresrätter. De nya reglerna innebär att det vid uthyrning endast är tillåtet att ta en hyra som är proportionerlig till vad lägenhetsinnehavaren själv betalar. Det innebär att de priser som är vanliga på uthyrningssajter som Airbnb skulle utgöra en otillbörlig vinst. Regeringens syfte med lagstiftningen är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad.
 

Blanketter

Här hittar du våra blanketter gällande uthyrning.

 
Hittar du inte svaret på din fråga här?

Kontakta oss på 031-731 50 00 eller info@bostadsbolaget.se så hjälper vi dig.