Hoppa till innehåll

Att tänka på när du slänger dina sopor  

I östra Kvillebäcken har vi ett automatiskt avfallshanteringssystem som sköts av Envac. Det är viktigt att vi gör rätt så att det fungerar som det ska. 

När du slänger soporna i respektive lucka samlas detta i ett rör som sedan med hjälp av luft körs i väg till en avfallsstation i utkanten av området. Där samlas avfallet för respektive fraktion (tidning, restavfall och matavfall) i varsin container som sedan töms.

För att systemet ska fungera som det ska är det viktigt att soporna slängs i rätt fraktion och att föremålen inte är för stora. Exempelvis kan en hopvikt pizzakartong som slängs i fraktionen för restavfall lätt vecklas ut och orsaka stopp i rören.

Sådant som inte får plats eller inte är restavfall ska slängas i miljörummet på Borstbindaregatan. Där finns plats för kartong, glas, plast, batterier, lampor och lysrör. Det finns även två återvinningsstationer i närområdet, en vid Vågmästareplatsen och en vid Coop på Backaplan. Stora föremål som möbler etc. ska slängas på ”Tippen” dvs. närmaste Återvinningscentral.

Hjälp gärna oss och Envac genom att ge feedback på hur bra det gick att slänga soporna. Det gör du genom ett enkelt knapptryck under besöket i miljörummet.