Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning

En person sätter in en nyckel ett dörrlås

Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Från och med den 1 oktober 2019 gäller en ny lag avseende uthyrning av hyreslägenheter i andra hand. Dessutom finns uppdaterade regler gällande om man har inneboende och om man gör ett lägenhetsbyte.

Tillstånd vid andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du alltid få detta beviljat av Bostadsbolaget. Om du inte har ett tillstånd, riskerar du att ditt hyreskontrakt sägs upp. Tillståndsblanketten hittar du här.

Rätt nivå på hyran

Den hyra som din andrahandshyresgäst betalar ska inte vara högre än den du själv betalar. Om du hyr ut din lägenhet möblerad, kan du lägga på max 15 procent på grundhyran. Om el, bredband eller liknande ingår i den hyra du betalar, kan även dessa kostnader ingå för andrahandshyresgästen, detta anges i så fall i avtalet du tecknar med din andrahandshyresgäst. Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till enligt ovan, riskerar du att bli av med kontraktet. Om du skulle hyra ut lägenheten utan tillstånd för andrahandsuthyrning och tar ut för hög hyra, riskerar du att få böter eller fängelse i max två år, eftersom detta betraktas som brottsligt.

Regler för inneboende

Du har möjlighet att hyra ut en del av din lägenhet, att ha en inneboende. För detta får du ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Tänk också på att rätten att ha inneboende gäller bara om du själv bor i lägenheten. Annars gäller reglerna för andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd, se ovan.

Vad som gäller vid byte av lägenhet

För att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från Bostadsbolaget. I regel behöver både du och den du vill byta lägenhet med, ha bott i respektive lägenhet i minst ett år för att bytet ska godkännas. Det går inte att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Hårdare straff vid handel av hyresrätter

Det är brottsligt att sälja eller köpa ett hyreskontrakt. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse upp till två år. Den som har köpt, sålt eller försökt sälja ett hyresavtal kan förlora sin hyresrätt med omedelbar verkan.

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning, ring vår växel på telefon 031-731 50 00 och fråga efter uthyraren för ditt område.

Förbud mot uthyrning via Airbnb eller dylikt

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb, eller andra liknande uthyrningssajter. En hyresrätt ska inte nyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

Uthyrning via Airbnb eller dylikt är hotellverksamhet

Genom att hyra ut sin lägenhet via Airbnb anses man bedriva hotellverksamhet. Ändamålet med en hyresrätt är att den ska utgöra en permanent bostad. Enligt lagstiftningen är det nu tydligt att uthyrning via Airbnb är hotellverksamhet, oavsett uthyrningens utsträckning.

Alla uthyrningsformer är otillåtna

Förbudet mot uthyrning via Airbnb gäller även om du själv är bosatt i lägenheten och hyr ut ett rum. Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under kortare perioder, som exempelvis under helger eller sommarevenemang.

Uthyrningar skapar störningar och otrygghet

Uthyrning via Airbnb innebär en stor mängd okända personer som vistas i våra fastigheter. Tidigare fall har visat att det snabbt kan leda till störningar, och i förlängningen otrygghet för andra hyresgäster. Det är ytterligare en orsak till att bolaget ser allvarligt på korttidsuthyrningar.

Ny lagstiftning sedan oktober 2019

Den 1 oktober 2019 infördes ny lagstiftning kring uthyrning av hyresrätter. De nya reglerna innebär att det vid uthyrning endast är tillåtet att ta en hyra som är proportionerlig till vad lägenhetsinnehavaren själv betalar. Det innebär att de priser som är vanliga på uthyrningssajter som Airbnb skulle utgöra en otillbörlig vinst. Regeringens syfte med lagstiftningen är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter gällande uthyrning.

Frågor

Hittar du inte svaret på din fråga här? Kontakta oss på 031-731 50 00 eller info@bostadsbolaget.se så hjälper vi dig.

Du kan även läsa mer om andrahandsuthyrning på Hyresnämndens hemsida..