Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Bilden visar solcellerna på taken av fastigheterna på Bredfjällsgatan i Hammarkullen, Göteborg

Hållbarhet för oss

Som en del av Framtidenkoncernen följer Bostadsbolaget den koncerngemensamma visionen Vi bygger det hållbara samhället för framtiden. Framtidenkoncernen har fått i uppdrag från Göteborgs Stad att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Det innebär att vårt uppdrag är långsiktigt. Vi måste agera på ett sätt idag som inte äventyrar kommande generationers förutsättningar till en god livsmiljö. Därför har vi med oss de tre dimensionerna av hållbarhet i allt vi gör. Både i vårt dagliga arbete och när vi planerar för framtiden. En stabil ekonomi, socialt ansvarstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan måste gå hand i hand. Vi kan inte låta någon del utvecklas på bekostnad av en annan.

För att nå hållbar framgång måste vi veta vilken riktning vi ska ta. Vi har ett brett uppdrag och en stor påverkan inom hållbarhetsområdet, särskilt inom de sociala frågorna. När vi kraftsamlar tillsammans i koncernen inom de områden där vi har störst påverkan kan vi förändra på riktigt. Därför har bolagen inom Framtidenkoncernen definierat tio hållbarhetsfrågor som är viktigast för koncernen just nu.

Eurhonet

Eurhonet är ett europeiskt nätverk för allmännyttiga bostadsföretag som tillsammans delar erfarenheter inom områden som energibesparing, åldrande befolkning, sociala förutsättningar och HR-frågor. Det finns också en gemensam vilja att arbeta med hållbarhetsfrågor som socialt ansvar och miljöfrågor.

Eurhonets logotyp

CSR Västsverige

Bostadsbolaget är medlem i föreningen CSR (Corporate Social Responsibility) Västsverige som är ett centrum för Västsveriges samlade CSR-arbete.

Hållbarhets-redovisning

Ekonomisk hållbarhet

Göteborg växer så det knakar och bristen på bostäder i staden är stor. Det kräver att vi agerar långsiktigt och har finansiell stabilitet över tid.

Social hållbarhet

Bostadsbolaget vill tillföra nytta till hyresgästerna, samhället och ägaren. Vi har en viktig roll i arbetet att skapa ett jämlikt Göteborg.

Ekologisk hållbarhet

Vi har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet är varje medarbetares ansvar och integrerat i hela verksamheten.