Hoppa till innehåll

Hammarkulletorget

Hammarkulletorget sett från ovan

 

Framtidsvisioner för Hammarkulletorget

I Hammarkullen planerar vi för en omfattande utveckling av Hammarkulletorget. Dagens torg har en geometri och struktur som försvårar utveckling och med dagens utbud lever det inte fullt ut upp till de förväntningar Hammarkulleborna har. Genom dialogprocesser och enkäter har en bild formats av det utbud Hammarkulleborna önskar av torget. Med avstamp i bland annat det har utvecklingsarbetet startat och målsättningen är att skapa ett attraktivt och levande torg som även lockar besökare från andra delar av staden. En plats där man känner sig trygg och som utgör en naturlig mötesplats i det dagliga livet.

Det nya torget kommer att innehålla både verksamhetslokaler och bostäder och därtill mötesplatser och aktivitetsytor som bidrar till liv och rörelse. Nuvarande centrumbyggnad kommer att rivas och ge plats för helt ny bebyggelse utan att vara styrd av dagens. Under våren 2021 genomfördes ett så kallat parallellt uppdrag där tre arkitektteam fick ge förslag på hur ett nytt torg kan gestaltas.


Vad händer just nu?

Under hösten 2021 har de tre arkitektförslagen från det parallella uppdraget utvärderats. Förslaget från LINK arkitektur, Min plats på jorden, har valts ut och kommer att utgöra utgångspunkt för den detaljplan som nu ska arbetas fram. Detaljplanearbetet, som leds av stadsbyggnadskontoret, startar upp under inledningen av 2022 och under arbetet kommer förslaget att vidareutvecklas och slutligen resultera i en detaljplan som styr den slutliga utformningen.


Frågor och svar

Illustration på förslag 3 på framtida utformning av Hammarkulletorget

Förslag LINK

Min plats på jorden

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

Område: Hammarkullen
Omfattning: Ca 100 lägenheter
Status: Detaljplan pågår
Planerad byggstart: 2026 (rivning)
Planerad uthyrningsstart: 2029
Planerad inflyttning: 2030

Uthyrningsfrågor?