Hoppa till innehåll

Renoveringar

Här kan du följa Bostadsbolagets större ombyggnationer och renoveringar.

Framtiden

Bostadsbolaget har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och kommer därför att upprusta och återinvestera i fastigheterna med fokus att:

  • Öka den tekniska livslängden.
  • Minska underhållskostnaderna.
  • Uppgradera standard till dagens krav.
  • Fastigheterna förblir attraktiva för hyresgäster och ägare över lång tid.

Rättvist Byggande

Bostadsbolaget är medlem i Rättvist Byggande i syfte att motverka arbetsplatskriminalitet på byggarbetsplatser. Medlemskapet bidrar till fler verktyg för att stoppa olaglig verksamhet och säkerställa att entreprenörer följer lagar och regler. Föreningen arbetar enligt en särskild modell som omfattar hela byggprocessen, ända från krav vid upphandling samt granskning av underentreprenörer till oannonserade arbetsplatskontroller.Logotyp rättvist byggande
stambyte

Ladda ner broschyr