Hoppa till innehåll

Din hyra

Hyreshjulet – det här går din hyra till. Klicka på bilden för större version.

Information om din hyra

Hyran ska betalas månadsvis i förskott. Betala den i så god tid att den finns hos oss den sista vardagen i månaden före. Kom ihåg att du alltid är skyldig att betala din hyra i tid, även om din hyresavi kommit bort.

Bostadsbolagets bankgiro för hyresinbetalning är 5300-4990 förutom för de hyresgäster som bor på följande adresser:

  • Gropens Gård 2-35 betalar hyra via bankgiro nr 824-9856.
  • Bredfjällsgatan 2-35 samt 50-66 betalar hyra via bankgiro nr 824-9880.
  • Om du hyr en parkeringsplats av Bredfjällsgatans Samfällighet så är det  bankgiro nr 5474-1632.
  • Friskväderstorget 2-12 betalar hyra via bankgiro nr 345-0533.

 

Om du loggar in på Mina Sidor hittar du alla avier där och kan lätt se belopp, förfallodatum och OCR-nummer.

Har du frågor om din hyra? Kontakta hyresdebiterare på 031-731 60 20, måndag-fredag, 8-11.

Hyresavi via den digitala brevlådan Kivra

Med start i oktober 2023 skickas hyresavin ut via den digitala brevlådan Kivra. Detta gäller dig som är ansluten till Kivra och som inte redan betalar din hyra via autogiro eller e-faktura.

Om du är ansluten till Kivra, men inte vill ha våra utskick digitalt, behöver du spärra Bostadsbolaget som avsändare från att skicka digital post till din Kivra brevlåda. Det gör du i Inställningar när du loggat in i Kivra.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 031-731 60 20, vardagar klockan 8– 11.

Kvalitetshyra – för en mer rättvis hyressättning

För att få en mer rättvis hyressättning använder Bostadsbolaget så kallade kvalitetshyror i Göteborg. Metoden innebär att vi fördelar hyran efter kvaliteter och egenskaper i varje fastighet. Syftet är helt enkelt att du som hyresgäst ska få en hyra som speglar den kvalitet och de egenskaper som finns i fastigheten där du bor.

I bedömningen tar vi hänsyn till faktorer som geografiskt läge i staden samt fastighetens standard och egenskaper. Det kan handla om typ av ventilation, tillgång till hiss samt fastighetsservice i området.
Kvalitetshyra i Göteborg används bland annat för att fördela den årliga hyreshöjningen, där olika fastigheter får olika procentuell höjning. De lägenheter som betalar en hög hyra i förhållande till de kvaliteter och egenskaper som finns i fastigheten och området får en lägre hyreshöjning än genomsnittet och vice versa. Den årliga hyreshöjningen förhandlas mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen.

Konceptet Kvalitetshyror i Göteborg har utvecklats av Hyresgästföreningen Region, Västra Sverige och Fastighetsägarna GFR, och bolagen inom Framtidenkoncernen.

Verksamhetsmedel på hyresavin

Enligt vårt boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen debiteras så kallat verksamhetsmedel via hyresavin för hyresgäster i flera av våra bostadsområden.
Verksamhetsmedel är pengar som går till den lokala hyresgästföreningen och ska användas till boinflytandeaktiviteter för hela bostadsområdet.
Du som betalar verksamhetsmedel ser beloppet på en särskild rad på din hyresavi.

Vanliga frågor och svar

E-faktura

Vill du själv göra inbetalningen men slippa onödiga papper är e-faktura en bra lösning. För att få hyresavin elektroniskt anmäler du dig på din internetbank. Observera att om du tidigare betalat din hyra via autogiro måste du säga upp det avtalet innan e-faktura kan börja gälla. Du behöver ditt avtalsnummer för att teckna e-faktura.

Autogiro

Du anmäler dig enklast via din internetbank. Sök på Göteborgs stads Bostads AB och följ instruktionerna så blir du automatiskt registrerad.

Du får besked från Bostadsbolaget vilken månad som autogiro börjar gälla. Banken skickar därefter ett meddelande till dig som kontoinnehavare som bekräftar vilket konto som hyran ska dras från. Har du anmält dig till autogiro får du en avi endast vid de tillfällen då beloppet ändras. Du behöver ditt kundnummer för att teckna autogiro.

Blankett för autogiro