Hoppa till innehåll

Information om skyddsrum

För att finna information om skyddsrum i din närhet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en karta där man kan se alla skyddsrum i Sverige.

Du hittar kartan vi denna länk: MSB:s skyddsrumskarta. I kartan kan du zooma in på önskat område eller söka efter område/gata. Klickar du på ett objekt får du uppgifter om just det skyddsrummet.

Som fastighetsägare ansvarar vi för de skyddsrum som finns i våra byggnader. Dessa rum används i normala fall ofta till andra ändamål men ska inom 2 dygn kunna iordningsställas för att fungera som skyddsrum. I det arbetet ingår att säkerställa att de är tillgängliga. Dessa åtgärder genomförs först vid ett beslut om höjd beredskap, vilket fattas av regeringen. Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Framtidenskoncernen följer tillsammans med Göteborgs Stad omvärldsläget för att se om vi behöver vidta några åtgärder. I dagsläget ser vi inte det, men vi planerar och förbereder oss för ett eventuellt förändrat läge.

Har du ytterligare frågor och funderingar gällande krishantering, säkerhet och beredskap i Sverige?
• På hemsidan Råd till privatpersoner (msb.se) presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap råd till privatpersoner kring bland annat hur man förbereder sig för en kris.
• På Krisinformation.se finns också mycket information och länkar för den som vill veta mer.
• Göteborgs Stad har också samlad information, som du hittar på deras hemsida: Göteborgs Stads information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina (goteborg.se)