Hoppa till innehåll

Så här söker du lägenhet

Hyresgäst

Har du ett förstahandskontrakt och vill flytta till en annan lägenhet inom Bostadsbolaget söker du lediga lägenheter via Omflyttningsplatsen. På Omflyttningsplatsen kan du som bor hos en kommunal hyresvärd i Göteborg söka omflyttning hos Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Vanliga frågor


Ej hyresgäst

Du som inte är hyresgäst hos Bostadsbolaget söker våra lägenheter via Boplats.

1. Registrera dig på boplats.se

För att söka lägenhet via Boplats måste du vara registrerad och ha en ifylld profil på boplats.se. Du måste vara 17 år vid registreringen och 18 år för att kunna söka lägenhet. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per år.

2. Anmäl intresse

Du anmäler själv intresse för de lägenheter som du är intresserad av. Du kan bara söka de lägenheter där du uppfyller villkoren. För Bostadsbolagets lägenheter gäller att den sökande med flest dagar på boplats.se får erbjudande först.

3. Erbjudande

Om du har anmält intresse kan du få ett erbjudande om visning. Erbjudandet skickas till den mejladress du uppgett vid registrering. På grund av smittspridning av covid-19 följer vi myndigheternas råd och rekommendationer. Det innebär att lägenheter i vissa fall kan visas fysiskt förutsatt att det kan ske helt smittsäkert och tryggt för både nuvarande hyresgäst och intressenter. I de fall det inte går, erbjuds enbart digital visning genom muntlig information, planritning och eventuella bilder. Vid erbjudande kommer det att framgå vad som gäller för aktuell lägenhet.

4. Svara ja eller nej

Nästa steg är att tacka ja eller nej till lägenheten. Det gör du inom angiven tid via Mina Sidor på boplats.se. På så sätt får Bostadsbolaget besked om du vill teckna kontrakt eller ej. Du som tackar nej eller låter bli att svara sex gånger under en period på sex månader, kommer att bli vilande och kan inte söka lägenhet under sex månader från och med det sjätte nej-svaret. Du blir däremot inte av med dina samlade dagar om avgiften betalas.

5. Kontraktsskrivning

Tecknar du hyreskontrakt nollställs dina dagar på Boplats.


Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ”beaktansvärda skäl”. Exempel på sådana är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Du måste ha Bostadsbolagets medgivande för uthyrningen. Varje ansökan prövas enskilt och skälen till uthyrningen ska kunna styrkas med intyg. Medgivande är alltid tidsbegränsade. Om du får ett medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt.

Blankett för andrahandsuthyrning