Hoppa till innehåll

Så här söker du lägenhet

Hyresgäst

Har du ett förstahandskontrakt och vill flytta till en annan lägenhet inom Bostadsbolaget söker du lediga lägenheter via Omflyttningsplatsen.

1. Registrera dig på bostadsbolaget.se för att få tillgång till Mina sidor

Du behöver ange ditt personnummer samt objektsnumret som finns på din hyresavi och ditt hyreskontrakt.

2. Logga in

När registreringen är klar kan du logga in på Mina sidor. På Mina sidor kan du bland annat göra felanmälan, se hyresavier och söka lediga lägenheter.

3. Sök ny lägenhet

Under Sök ledigt hittar du de lägenheter som annonseras på Omflyttningsplatsen. Du kan söka tre lägenheter per publiceringstillfälle så tänk på att söka de som passar dina önskemål. Via Sök ledigt hittar du också de lägenheter som annonseras på boplats.se och som alla kan söka.

4. Erbjudande

Stämmer du in på urvalsprofilen för en lägenhet kan du få ett erbjudande. På grund av smittspridning av covid-19 följer vi myndigheternas råd och rekommendationer. Det innebär att lägenheter i vissa fall kan visas fysiskt förutsatt att det kan ske helt smittsäkert och tryggt för både nuvarande hyresgäst och intressenter. I de fall det inte går, erbjuds enbart digital visning genom muntlig information, planritning och eventuella bilder. Vid erbjudande kommer det att framgå vad som gäller för aktuell lägenhet.

5. Svara i tid

Erbjudande om lägenhet skickas via mejl eller brev och syns även på Mina sidor på bostadsbolaget.se. Om du inte svarar i tid eller om du tackar nej till fem erbjudanden under sex månader kan du inte söka lägenhet under de kommande sex månaderna.


Ej hyresgäst

Du som inte är hyresgäst hos Bostadsbolaget söker våra lägenheter via Boplats.

1. Registrera dig på boplats.se

För att söka lägenhet via Boplats måste du vara registrerad och ha en ifylld profil på boplats.se. Du måste vara 17 år vid registreringen och 18 år för att kunna söka lägenhet. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per år.

2. Anmäl intresse

Du anmäler själv intresse för de lägenheter som du är intresserad av. Du kan bara söka de lägenheter där du uppfyller villkoren. För Bostadsbolagets lägenheter gäller att den sökande med flest dagar på boplats.se får erbjudande först.

3. Erbjudande

Om du har anmält intresse kan du få ett erbjudande om visning. Erbjudandet skickas till den mejladress du uppgett vid registrering. På grund av smittspridning av covid-19 följer vi myndigheternas råd och rekommendationer. Det innebär att lägenheter i vissa fall kan visas fysiskt förutsatt att det kan ske helt smittsäkert och tryggt för både nuvarande hyresgäst och intressenter. I de fall det inte går, erbjuds enbart digital visning genom muntlig information, planritning och eventuella bilder. Vid erbjudande kommer det att framgå vad som gäller för aktuell lägenhet.

4. Svara ja eller nej

Nästa steg är att tacka ja eller nej till lägenheten. Det gör du inom angiven tid via Mina Sidor på boplats.se. På så sätt får Bostadsbolaget besked om du vill teckna kontrakt eller ej. Du som tackar nej eller låter bli att svara sex gånger under en period på sex månader, kommer att bli vilande och kan inte söka lägenhet under sex månader från och med det sjätte nej-svaret. Du blir däremot inte av med dina samlade dagar om avgiften betalas.

5. Kontraktsskrivning

Tecknar du hyreskontrakt nollställs dina dagar på Boplats.


Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ”beaktansvärda skäl”. Exempel på sådana är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Du måste ha Bostadsbolagets medgivande för uthyrningen. Varje ansökan prövas enskilt och skälen till uthyrningen ska kunna styrkas med intyg. Medgivande är alltid tidsbegränsade. Om du får ett medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt.

Blankett för andrahandsuthyrning