Hoppa till innehåll

För entreprenörer & leverantörer

Upphandlingar

Information för dig som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör av varor och tjänster. Här får du tillgång till de lathundar, listor och tips som vi hänvisar till vid upphandlingar av projekt och ramavtal. I Bostadsbolagets miljöledningssystem ingår att ta miljöhänsyn vid upphandling. Vid tecknande av avtal har vi stor möjlighet att väga in leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Därför finns här även dokumentation som kan användas som stöd för miljöarbetet i syfte att uppnå en godkänd miljöbilaga.

Fakturering

Från 1 jan 2022 är målet att alla våra leverantörer sänder E-fakturor till oss. För att skicka E-fakturor behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Kontakta leverantören av ert ekonomi-eller faktureringssystem om ni behöver hjälp.

Bostadsbolagskoncernen har följande PEPPOL-id:
 
Göteborgs stads bostads AB – 0007:5560468562
Fastighetsbolaget Bredfjäll KB – 0007:9696766923
Fastighetsbolaget Gropens Gård KB – 0007:9696766881
Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB – 0007:9696670562

För att E-fakturorna ska komma fram till oss ska de vara märkta med korrekt resultatenhet i adressfältet, dessa är:

901 CENTRUM
902 HISINGEN
904 ÖSTER
920 VD
921 AFFÄRSUTVECKLING
923 EKONOMI
925 INKÖP
926 PERSONAL
927 MARKNAD
928 FASTIGHETSUTVECKLING

Har ni även fått arbetsorder och buntnummer från oss ska dessa vara med i den övre halvan av fakturan.

Exempel på hur adressen ska vara till:

Göteborg stads bostads AB
Märke: Se alternativ ovan
Box 5283
402 25 Göteborg

Fakturor som ska skickas till något av våra dotterbolag, klicka här >>

Dokument

Övrigt

Aktuella upphandlingar

Bostadsbolagets pågående upphandlingar visas på upphandlingar.nu där du även kan ladda ner förfrågningsunderlag.

Kontakta inköpsavdelningen på telefon 031-731 50 00 eller inkop@bostadsbolaget.se om du har frågor.

Göteborgs Stads miljöpolicy

Som en del av Göteborgs Stad arbetar Bostadsbolaget enligt Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen.

Detta innebär bland annat:

  • Göteborgs Stad ska vara en föregångare och profilera sig som en progressiv stad i att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem.
  • Miljö- och klimatarbetet ska präglas av mobilisering, kraftsamling och hög takt i genomförandet.
  • Göteborgs Stads verksamheter ska sluta upp kring gemensamma miljö- och klimatmål för att minska stadens totala belastning och uppfylla de globala hållbarhetsmålen.
  • Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att de som lever, besöker och verkar i staden kan agera hållbart.
  •  
    Göteborgs Stads miljöpolicy