Hoppa till innehåll

För entreprenörer & leverantörer

Upphandlingar

Information för dig som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör av varor och tjänster. Här får du tillgång till de lathundar, listor och tips som vi hänvisar till vid upphandlingar av projekt och ramavtal. I Bostadsbolagets miljöledningssystem ingår att ta miljöhänsyn vid upphandling. Vid tecknande av avtal har vi stor möjlighet att väga in leverantörers och entreprenörers miljöarbete. Därför finns här även dokumentation som kan användas som stöd för miljöarbetet i syfte att uppnå en godkänd miljöbilaga.

Fakturering

Från 2023 använder vi Göteborgs Stads kommungemensamma inköps- och ekonomisystem, Visma Proceedo. Alla fakturor som skickas till Bostadsbolaget ska gå via det kommungemensamma systemet som elektronisk faktura. Nedan kommer information kring vad som krävs för att skicka e-faktura till Bostadsbolaget.

 

Uppgifter till Göteborgs Stads bostadsaktiebolag samt dotterbolag:

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7340184302051
PEPPOL-ID GLN: 0088:7340184302051
PEPPOL-ID ORG: 0007:5560468562
Org.nr: 556046-8562
Ny faktureringsadress Bostadsbolaget:
Göteborgs stad
B430 Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Intraservice
405 38 Göteborg

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7340184302686
PEPPOL-ID GLN: 0088:7340184302686
PEPPOL-ID ORG: 0007:9696766923
Org.nr: 969676-6923
Ny faktureringsadress Bredfjäll KB:
Göteborgs stad
B436 Fastighetsbolaget Bredfjäll KB
Intraservice
405 38 Göteborg

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7340184302693
PEPPOL-ID GLN: 0088:7340184302693
PEPPOL-ID ORG: 0007:9696766881
Org.nr: 969676-6881
Ny faktureringsadress Gropens gård KB:
Göteborgs stad
B437 Fastighetsbolaget Gropens Gård KB
Intraservice
405 38 Göteborg

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7340184302709
PEPPOL-ID GLN: 0088:7340184302709
PEPPOL-ID ORG: 0007:9696670562
Org.nr: 969667-0562
Ny faktureringsadress Friskväderstorget KB:
Göteborgs stad
B438 Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB
Intraservice
405 38 Göteborg

För er som redan skickar e-fakturor till oss

För er som skickar e-fakturor till Bostadsbolaget via PEPPOL kommer detta inte innebära någon förändring, då fakturorna kommer att styras om per automatik. Skickar ni era fakturor via en VAN-operatör kommer ni behöva kontakta dem för att styra om fakturaflödet. Bostadsbolaget kommer ha samma VAN-operatör som Göteborgs Stad, Visma Proceedo.

För er som inte skickar e-fakturor idag

Besök Fakturera Göteborgs Stad för mer information. För er som inte har ett affärssystem/ekonomisystem som stödjer e-faktura kan ni här även hitta formulär för att skicka e-faktura via stadens leverantörsportal. Har ni frågor gällande fakturering, avtal, fakturamärkning eller övriga frågor är ni välkomna att höra av er till oss på Bostadsbolaget på ekonomi@bostadsbolaget.se. För mer information kring Göteborg Stads krav för e-handel

För beställningar från FAST2
Beställarreferens 1: Arbetsordernummer
Beställarreferens 2: Beställarens för och efternamn
För beställningar från Proceedo
Fält ordernummer: Ordernummer från Proceedo-order (ex. AAXXXXXXX)
Beställarreferens 1: Beställarens för och efternamn

 

Dokument

Övrigt

Aktuella upphandlingar

Bostadsbolagets pågående upphandlingar visas på upphandlingar.nu där du även kan ladda ner förfrågningsunderlag.

Kontakta inköpsavdelningen på telefon 031-731 50 00 eller inkop@bostadsbolaget.se om du har frågor.

Göteborgs Stads miljöpolicy

Som en del av Göteborgs Stad arbetar Bostadsbolaget enligt Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen.

Detta innebär bland annat:

  • Göteborgs Stad ska vara en föregångare och profilera sig som en progressiv stad i att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem.
  • Miljö- och klimatarbetet ska präglas av mobilisering, kraftsamling och hög takt i genomförandet.
  • Göteborgs Stads verksamheter ska sluta upp kring gemensamma miljö- och klimatmål för att minska stadens totala belastning och uppfylla de globala hållbarhetsmålen.
  • Göteborgs Stad ska skapa förutsättningar för att de som lever, besöker och verkar i staden kan agera hållbart.

Göteborgs Stads miljöpolicy