Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

Hit o dit i Tynnered2.jpg

För staden och invånarna

Som Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag har vi stor erfarenhet av att arbeta med samhällsfrågor. På Bostadsbolaget finns ett stort social engagemang. Varje dag arbetar våra medarbetare för att bidra till utvecklingen av Göteborg. Vi tar ansvar för bostadsförsörjningen, arbetar för att ge våra hyresgäster inflytande i boendefrågor och skapar förutsättningar för att de ska kunna utveckla sin egen välfärd. Det innebär bland annat att vi skapar nya jobbtillfällen och via fastighetskontoret förmedlar lägenheter till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
I vårt sociala arbete samarbetar vi också med föreningar och organisationer inom idrott, kultur och samhällsfrågor, exempelvis

Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan hösten 2012 samarbetar Bostadsbolaget med stiftelsen Läxhjälpen. Stödet innebär läxhjälp för tio elever, som går på högstadiet på Nytorpsskolan i Hammarkullen. Med start i mars 2015 utökades samarbetet till Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar i utsatta områden med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag, däribland Bostadsbolaget.

Visst kommer jag att rekommendera Läxhjälpen till andra, speciellt dem som inte bott så lång tid i Sverige. Jag var i samma situation och Läxhjälpen hjälpte mig väldigt mycket för att kunna höja så många betyg som möjligt.”

Go Kompis

Bostadsbolaget samarbetar med olika föreningar som erbjuder meningsfull sysselsättning, framför allt för ungdomar, i våra områden. Merparten delar ut Bostadsbolagets pris Go kompis. Go kompis delas ut till den ungdom som utmärkt sig som en god kamrat och som deltagit aktivt och på ett positivt sätt i träningen eller liknande samt satt laget före jaget. Syftet med priset är att lyfta fram kvaliteter som inte alltid är de som premieras i samband med idrott och andra fritidsverksamheter. Priset är individuellt.
Dessa lagspelare har mottagit utmärkelsen 2021
  • Celine Lillvall, Guldhedens IK
Dessa lagspelare har mottagit utmärkelsen 2020
  • Anton Ekstam, Önnereds HK.
Dessa lagspelare har mottagit utmärkelsen 2019
  • Umma Kreso, Backa HK.
  • Fabian Fägersten, Backa HK.
  • Danny Alberto Rosario Cardenas, Guldhedens IK.
  • Leo Zhu, Högsbo Basket.
  • Thea Claesson, Önnereds HK.

Bilden visar tjej som spelar handboll i Önnereds HKSpelare i Önnereds HK.

Önnereds HK

Önnered HK klubbmärke
Bostadsbolaget stödjer Önnereds HK:s barn och ungdomsidrott. Tanken bakom detta samarbete är att Bostadsbolaget vill bidra till en aktiv och meningsfull fritid för hyresgäster och deras familjer.Önnered HK är med i uppropet #viställerupp tillsammans med klubbarna i SHE (Svensk handbolls elit) som innefattar klubbens arbete inom Hälsa, Integration och Inkludering. Varje klubb bedriver egna verksamheter och projekt utifrån de utmaningar och möjligheter man har på sin lokala marknad.

Boendebudget

Bostadsbolaget låter hyresgästerna i Norra Biskopsgården själva bestämma över en del av bolagets budget. Hyresgäster kommer med förslag på vad 1 000 000 kr kan användas till. Syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar.

2019 tog hyresgästerna tillsammans fram ett antal förslag på vad pengarna kan användas till. Det blev förslaget ”Läxhjälp för barn och vuxna” som fick flest röster. Utöver läxhjälp och matlagning anordnades en resa till Borås djurpark samt fler öppettider på Bostadsbolagets gemensamhetslokal Orkanen.
Illustration på människor som träffas och pratar om olika idéer

Svenska Narkotikapolisföreningen

Svenska Narkotikapolisföreningen (SVNP) startade under 1997 en verksamhet som kallas ”Näringslivet mot Narkotika”. Den syftar till att ändra attityder, sprida information och därigenom höja kunskapsnivån hos allmänheten.Ett stort problem för lärarkåren är att det i skolorna saknas relevant utbildningsmaterial gällande narkotikafrågor. För att tillgodose detta behov har polisen i samarbete med de främsta experterna i Norden tagit fram boken Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. Denna bok är det mest vederhäftiga och aktuella material som finns att tillgå i ämnet och målet är att den skall finnas tillgänglig på landets samtliga skolor.

Bostadsbolaget samarbetar med SVNP gällande Brunnsbo- Sjumila- Rya- & Nytorpsskolans nya informationsmaterial i narkotika & dopingfrågor. Projektet är en mycket viktig del av polisens och skolornas förebyggande arbete och materialet revideras årligen i samråd med skolsköterskor, rektorer och speciallärare i ämnet. Gå gärna in på SVNP´s hemsida www.snpf.org för att läsa mer.
Logotyp Svenska Narkotikapolisföreningen

Vill du samarbeta med oss?

Vi stödjer verksamheter som kommer våra hyresgäster tillgodo. Har du frågor eller bra idéer för samarbete, läs först igenom våra riktlinjer och kontakta sedan Catarina Hagwall, chef Marknad & Kommunikation.

Vad gäller?

• Hyresgästerna och deras barns aktiva fritid och kulturella liv ska gynnas.
• Lokala projekt prioriteras.
• Verksamhetens image ska stämma med Bostadsbolagets värdegrund.
• Bostadsbolaget ger inga rena bidrag utan kräver konkret motprestation från den sponsrade.