Hoppa till innehåll

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan

Engagemang bland såväl medarbetare som hyresgäster är en förutsättning för att miljöinsatserna ska ge ordentlig effekt. Miljöarbetet måste vara och är en levande process som aldrig tillåts stanna av.
Basen i vårt miljöarbete är miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet hjälper oss att skapa struktur i arbetet som är integrerat i hela verksamheten och är allas ansvar.

Vissa aktiviteter i verksamheten är mer betydande än andra för miljön och för människors hälsa – dessa aktiviteter går som en röd tråd genom miljöledningssystemet.

Våra områden med störst klimatpåverkan är
 • Byggnation och underhåll
 • Elanvändning
 • Hantering av avfall
 • Uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten

 

Bostadsbolagets fokusområden
 • Minskad energianvändning med 30 % till 2030 (från 2007)
 • 100 % fossilfria till 2030
 • Minskad klimatpåverkan från avfall
 • Säkerställa ett bra inomhusklimat
 • Minska toppeffektuttag på fjärrvärme och el

 

Utöver Bostadsbolagets egna ambitioner att arbeta med de områden som medför störst miljöpåverkan, styrs vårt arbete också av nationella miljömål och Göteborgs Stads lokala miljömål. I vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera vår egen miljöpåverkan liksom att öka hyresgästernas möjlighet att leva miljösmart.

Energi- och miljöarbetet på Bostadsbolaget drivs av flera olika mål varav de viktigaste är:

Klimat- och energi

 • Energieffektivisering av våra fastigheter
 • Utbyggnad av solceller
 • Utökat mobilitetserbjudande och tillgång till elbilsladdning
 • Individuell mätning och debitering varmvatten
 • Klimatkrav på leverantörer

Goda och klimatsmarta boendemiljöer

 • Åtgärda fastigheter med radonproblem
 • Miljövänliga produktval
 • Säkerställa god ventilation
 • Stadsodling

Avfall

 • Informationsinsatser till hyresgäster för ökad sortering och minskade avfallsmängder
 • ”Avfallssatsning”, ett samarbete mellan förvaltning, marknad & fastighetsutveckling
 • Kravställning och uppföljning av byggavfall
 • Utökad möjlighet till källsortering

Vattenanvändning

Bostadsbolaget har stort fokus på hållbar vattenanvändning. Vi arbetar kontinuerligt med energioptimerande åtgärder i våra fastigheter, men vi försöker också ta hjälp av våra hyresgäster. Genom en vattensparkampanj, #waterhack som ägde rum första kvartalet 2023, försökte vi höja medvetenheten och inspirera till mer hållbara vattenvanor, vilket gav ett imponerande resultat. Läs mer om hela kampanjen och lär dig lite nya waterhacks på vår kampanjsida -> #waterhack – Det finns många sätt att spara vatten.

Miljö

 • Fossilfria drivmedel på fordon och arbetsredskap
 • Kemikalielista i förvaltning
 • Fixotek, delningstjänster
 • Minskad klimatpåverkan genom större andel återbruk

Exempel på miljöaktiviteter finner du i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Miljösmarta tips för våra hyresgäster.