REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan

Engagemang bland såväl medarbetare som hyresgäster är en förutsättning för att miljöinsatserna ska ge ordentlig effekt. Miljöarbetet måste vara och är en levande process som aldrig tillåts stanna av.
Basen i vårt miljöarbete är miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet hjälper oss att skapa struktur i arbetet som är integrerat i hela verksamheten och är allas ansvar.

Vissa aktiviteter i verksamheten är mer betydande än andra för miljön och för människors hälsa – dessa aktiviteter går som en röd tråd genom miljöledningssystemet. De återspeglas även i vår koncerngemensamma miljöpolicy.

Våra mest betydande miljöaspekter är

 • byggnation och underhåll
 • elanvändning
 • hantering av avfall
 • uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten

Bostadsbolagets viktiga områden

 • Minskad energianvändning med 30% till 2030 samt fossilfrihet
 • Åtgärda fastigheter med radonproblem
 • Ökade kundbetyg avfall

Utöver Bostadsbolagets egna ambitioner att arbeta med de områden som medför störst miljöpåverkan, styrs vårt arbete också av nationella miljömål och Göteborgs Stads lokala miljömål.

I vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera vår egen miljöpåverkan liksom att öka hyresgästernas möjlighet att leva miljösmart.

 

Klimat- och energi

VIKTIGT: Minskad energianvändning med 30% till 2030 samt fossilfrihet.
 • Svenska Allmännyttans klimatinitiativ
 • Underhåll, klimatskal för energieffektiviseringar av våra fastigheter
 • Öka användandet av solceller
 • Tillgång till laddstolpar för elbilar hjälper våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan.
 • Fossilfria drivmedel
 

Goda boendemiljöer

VIKTIGT: Åtgärda fastigheter med radonproblem.
 • Radonåtgärder
 • Produktval – Byggvarubedömningen
 • Kemikalielista i förvaltning
 

Avfall och resurser

VIKTIGT: Ökade kundbetyg gällande avfall.
 • Informationsinsatser till hyresgäster för ökad sortering och minskade avfallsmängder
 • Avfallssatsning 2019: samarbete mellan förvaltning, marknad & fastighetsutveckling
 • Kravställning och uppföljning av byggavfall
 • Fixotek, återbruksrum
 

Miljö

Exempel på miljöaktiviteter finner du i vår års- och hållbarhetsredovisning.
 
Miljösmarta tips för våra hyresgäster.