Hoppa till innehåll

Hyresgästenkäten

Man som bor i en av de små studentlägenheterna i Brunnsbo.

Nu är hyresgästenkäten avslutad!

Tack alla ni som svarade på årets hyresgästenkät. 58,3 % av alla som fick enkäten svarade på den. Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren och skapa åtgärdsplaner. Vi återkommer längre fram med resultatet i ditt område.

Tidslinje

 • 24 september skickas 2021 års hyresgästenkät ut via mejl.
 • 30 sept, 8 och 22 oktober skickas ett påminnelsemejl ut till de som inte svarat, samt 13 oktober med brev.
 • Undersökningen avslutas 8 november.
 • Under november och december samlas svaren in.
 • Sammanställning och redovisning av resultatet görs mellan januari till mars.Detta är på gång i ditt område 2021

Här har vi samlat några exempel på sånt som ska göras under 2021 till följd av resultatet från hyresgästenkäten förra året.

Om hyresgästenkäten

 • För åttonde året i rad har vi gett AktivBo uppdraget att genomföra vår hyresgästenkät.
 • Hälften av våra hyresgäster får enkäten och de första får den via mejl 24 september.
 • Har du registrerat din mejladress hos oss får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Avsändare till mejlet är AktivBo.
 • Enkäten skickas digitalt till alla vi har mejladress till. Därefter skickas den ut via brev.
 • Får du ingen enkät i år kommer du vara med i nästa års utskick.
 • Numret på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren och skicka ut påminnelser. Dina svar är anonyma.
 • Du kan välja att svara via pappersenkäten eller direkt på webben på www.svar.aktivbo.se.
 • Kommentera gärna! Vi läser alla kommentarer.
 • Du behöver inte svara på alla frågor, välj de som är aktuella för dig.
 • Undersökningens resultat ligger sedan till grund för hur vi planerar och prioriterar bland åtgärder och aktiviteter i våra områden.

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.

Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.