REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkäten

Vad tycker du?

Det är du och dina grannar som bäst vet vad som behövs där ni bor. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att prioritera rätt bland alla åtgärder och det är utifrån era svar som vi lägger upp vår verksamhetsplan för nästa år. Enkäten skickas även ut via mejl till dig som registrerat din mejladress. Om du väljer att svara digitalt finns den också översatt till flera olika språk. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!


Vilka förändringar har gjorts i ditt område?
Här har vi samlat några exempel på sånt som har gjorts eller ska göras under 2019 till följd av resultatet från hyresgästenkäten.
 • Byggt en ny lekplats mitt i området på Krogens Gård 1.
 • Renoverat sandlådor på Mörängens Lycka och Amhults uppegård.
 • Ställt ut fler nya utemöbler i Amhult och i Lilleby Ås.
 • Flera nya rabatter har anlagts i både Amhult och Lilleby Ås.
 • Installerat fyra nya vägbommar mellan Lille Johans Lycka och Stenängens Lycka.
 • Installerat ”Akta lekande barn” skyltar i området.
 • Lagt ut flera nya farthinder i Amhult.
 • Bytt till nya brevlådor i Amhult.
 • Satt upp vägghållare för kompostpåsarna i alla hyresgästernas trädgårdsförråd i Amhult.
 • Vi etablerar fyra nya elladdningsplatser för bilar i Amhult. Dessa kommer att hyras ut i höst. Mer info kommer.
 • Under hösten startar vi upp fasadrenoveringsprojektet på 46 hus i Amhult. Mer info kommer.
 • Under hösten kommer alla hänvisningsskyltar i Amhult att bytas till nya.
 • Balkongerna på Berättelsegatan har tvättats.
 • Bommar ska sättas upp för att minska trafiken.
 • Flertalet fasader ska tvättas.
 • Trapphus ska målas om.
 • Skrapklinkers ska fixas i flera entréplan runt om i området.
 • Installerat Kameror i garage för öka tryggheten/säkerheten i området.
 • Påbörjat byte av belysningsarmaturer i garagen till ledbelysning.
 • Tvättning av fasader och loftgångar.
 • Dr Westrings gata – Nya planteringar för att skapa en trevlig utemiljö.
 • Rensning av cykelrum på Wengbergs gata.
 • Återflyttning till nybyggda garaget på Syster Estrids gata.
 • Klara åtgärder:
 • Vi har installerat nya tvättmaskiner i vissa tvättstugor i området.
 • Målat trapphus i tre uppgångar i kvarteret Artilleristen.
 • Målat fasader i området.
 • Levererat containrar att slänga avfall i vid varje månadsskifte.
 • Låst porten in till gården på Husargatan 21.
 • Förberett för låsning av två portar in på gården i kvarteret Grenadiern.
 • Arbetat med att få tomma trapphus i kvarteret Infanteristen.
 • Utfört källare- och vindsröjningar i hela området.
 • Justerat marksättningar i kvarteret Landsknekten.
 • Anlagt helt ny utemiljö i kvarteret Dragonen.
 • Justerat och utökat med återvinningskärl i alla avfallsrum i Haga.
 • Kundaktiviteter Sillfest, Loppis och julöppet på Boservice.
 • Kommande åtgärder:
 • Trapphusmålningar kommer att ske i etapper framöver.
 • Fortsätta med fasadmålningar i området.
  • Hammarkullen och Sandeslätt
  • Installerat farthinder på Hammarkulletorget och Sandeslätt.
  • Förstärkt utebelysningen på Sandeslätt.
  • Skapat mer insyn och luft i skogen vid Hammarkulletorget.
  • Infört extra skräplockning på Hammarkulletorget 30–35.
  • Målat källargolv i Sandeslätt.
  • Asfalterat utvalda platser på Hammarkullen.
  • Entréskärmstaken på Hammarkulletorget 36–51 kommer tvättas under hösten.

 

 • Bredfjällsgatan och Gropens gård
 • Tillgänglighetsanpassat aktivitetslokalen.
 • Nya uteplatser på Gropens gård 1–11.
 • Ny cykelparkering på Bredfjällsgatan 20–24.
 • Ny barnvagnsparkering på Bredfjällsgatan 8–12.
 • Nya trappor till P1 garaget på Bredfjällsgatan 26.
 • Tryggare källargångar på Bredfjällsgatan 56–60.
 • Fräschat upp miljöhuset på Gropens Gård.
 • Nya metallförråd på Bredfjällsgatan 56–60.
 • Ny utemiljö på Gropens gård.
 • Säkrat upp cykelförråden genom nya källardörrar på Bredfjällsgatan 54–66.
 • Trygghetsvärdar som patrullerar på kvällar året om, varje dag mellan klockan 15:00-23:00.
 • Vi utökar samarbetet med odlarföreningen samt startar upp en studiecirkel i stadsnära odling.
 • Vi har injusterat av temperaturen i lägenheterna i området.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Trygghet i Fokus- Vi har startat med förstärkning av skalskyddet på fastigheterna – nya dörrar till allmänna utrymmen och vi installerar Aptus. Först ut är Svalebogatan 41, snart kommer vi även till er fastighet.
 • Vi har öppnat ett Återbruksrum på Bildradiogatan 41, vilket har varit mycket uppskattat och nu har vi även satt upp anslagstavlor där ni som hyregäster kan, köpa-sälja-skänka på ett enkelt sätt med varandra.
 • Vi ser över möjligheterna att förstora miljörummet på Bildradiogatan.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Vi har ordnat nya odlingslotter på baksidan av Relägatan.
 • Ett trädgårdsförråd har kommit på plats samt en gemensam grill.
 • Byte av tak på Hundraårsgatan 6-21.
 • Trapphusmålningar på Gregorianska gatan efter badrumsrenoveringar.
 • Skrapklinkers i hela Kortedala (tagit bort dörrmattorna).
 • Vi har gjort utökade informationsinsatser kring avfallssortering.
 • Badrumsrenoveringar på Veckogatan och Tusenårsgatan.
 • Balkongtvätt på Veckogatan och Tusenårsgatan.
 • Vi har ordnat sillfest på Kortedala Torg.
 • Inflyttning i vårt nya höghus på Tusenårsgatan 1.
 • Klara åtgärder
 • Gården på Hvitfeldtsgatan 5 har upprustats med asfalt, gatstenar och nya utemöbler.
 • Gården på Kungshöjdsgatan 7 har upprustats i samband med dränering.
 • Nya elektroniska lås och porttelefoner är snart klara på Kungsgatan 5 och på Kungshöjdsgatan 7.
 • Karl-Gustavsgatan 22, vi har lagat och målat fasaden mot gatan.
 • Viktoriagatan 10, vi har lagat muren och miljöhuset samt målat detta.
 • Nya mattor på våningsplanen på Karl-Gustavsgatan 16.
 • Kommande åtgärder:
 • Målning av miljöhuset på Hvitfeldtsgatan 5.
 • Utreder möjligheten att sätta in elektronisk låsning på alla dörrar in till gården på Karl-Gustavsgatan 17-19 och Viktoriagatan 20.
 • Installerat ny LED-trygghetsbelysning, runt Äringsgatans gångbanor.
 • Installerat elektroniskt lås för avfallsbehållare (molok) på Byalagsgatan och Inägogatan 8.
 • Byggt en ny pergola på Inägogatan 17.
 • Satt upp fyra hundbajspåsstationer runt området
 • Höjt tillsynen och städfrekvensen i alla fristående tvättstugor.
 • Utökat utsättning av container från 1 till 2 dagar för blandat avfall på Äringsg 1.
 • Byte av socklar på 46 entréer för entrébelysning på Eketrägatan 1-10.
 • Fasadrenovering pågår på Kyrkbytorget 1-3.
 • Avslutat badrumsrenovering på Byalagsgatan 10 A-F samt 12 A-F.
 • Startat badrumsrenovering på Byalagsgatan 14 A-B samt Eketrägatan 11 A-D.
 • Startat badrumsprojektering på Eketrägatan 9.
 • Startar upp fasad- och fönsterrenoveringsprojektet Byalagsgatan 8a-b, 10a-f, 12a-f,14a-b, Inägogatan 8a-d, Eketrägatan 11a-d.
 • Renoverat och rustat upp konstverket ”TUFSEN”.
 • Upprustning av soprum på Hantverkargatan.
 • Upprustning av soprum på Kapellgången.
 • Ny utesittplats och nya planteringar Landalabergen 20-24.
 • Upprustning av soprum Landalabergen kommer inom kort.
 • Utökat med mer städpersonal
 • Tvättat fasader och balkonger
 • Målat om alla fristående tvättstugor utvändigt
 • Målat om barnvagnsrum och cykelrum invändigt
 • Vi ökar frekvensen av städning och tömning i miljörum.
 • Vi har påbörjat montering av städredskap och nya ordningsregler, så vi kan hålla rent och snyggt tillsammans i våra miljörum.
 • Vi fortsätter arbetet med att skapa trivsamma mötesplatser på våra gårdar fortsätter. Kom gärna med era idéer!
 • Vi har bland annat kompletterat med bord och bänkar på flera gårdar.
   • Friskväderstorget
   • Tvättat garaget utvändigt
   • Monterat klart gallergrindar ner till källarna
   • Nytt Aptussytem monteras
   • Nya källardörrar
   • Nya innertak i entreerna
   • Nytt miljörum för alla hyresgäster

   

   • Bo-sociala projekt
   • Färdigställt nya mötesplatser på Klarvädersgatan och Godvädersgatan.
   • Målat skyltar med djurmotiv till miljöhusen tillsammans med barn i området.
   • Som första bostadsbolag i Norden genomfört en boendebudget med 100 000 kr tillsammans med hyresgästerna.
   • Medverkat i genomförandet av ljusfestivalen Lights in Biskopsgården runt Friskväderstorget.
   • Fortsatt renoveringen av Orkanen.
   • Genomfört en boguide om avfall, tvättstugor och skadedjur tillsammans med Hyresgästföreningen.
   • Genomfört hälsofrämjande aktiviteter för kvinnor på Orkanen tillsammans med Hyresgästföreningen.
   • Medverkat i Bonnier Hoops under sommarlovet.
   • Medverkat under Biskopsgårdens dag vid Svarte mosse och Kultur-Camping på Friskväderstorget.

   

   • Klarvädersgatan
   • Nya gårdsmiljö på bägge gårdarna.
   • Målat trapphus.
   • Ny belysning i trapphusen.
   • Tvättat balkongerna.

   

  • Dimvädersgatan och Godvädersgatan
  • Bytt dörrar i allmänna utrymmen.
  • Målat trapphus.
  • Målat källargångar.
  • En mängd nya planteringar över hela området.
  • Upprustning av gårdarna med till exempel nya växter och blommor.
  • Utökat med pallkragar för hyresgästernas odlingar.
  • Påbörjat göra vindsförråden säkrare mot inbrott med att installera metallburar.
  • Vi har byggt en hundlekplats som blev klar i april. Detta var ett önskemål från många hundägare i Rannebergen.
  • Förändrat sophanteringen för våra hyresgäster så det blir lättare att sortera ut avfall.
  • Storstädat samtliga tvättstugor.
  • Tvättat 37 pergolor vid entréer.
  • Målat 15 pergolor vid entréer.
  • Målat 12 om trapphusentréer.
  • Monterat en ny vägbom på Fjällglimmen efter önskemål från hyresgästerna.
  • Gjort en ny grillplats på Fjällkåpan.
  • Bytt ut fyra gamla grillar på Fjällhavren, Fjällglimmen, Fjällkåpan och Fjällnejlikan.
  • Lagt skrapklinkers i entréer och tagit bort gamla gummimattor på Fjällsippan och Fjällsyran.
  • Tvättat 52 skärmtak.
  • Tvättat 114 balkonger.
  • Installerat nya portlås till samtliga entréer.
  • Haft en påskgrillning tillsammans med hyresgästföreningen för våra hyresgäster
  • Vi hade en gemensamhetsdag (Rannebergens dag) den 1/6 med våra hyresgäster och hyresgästföreningen.
  • 21/5 hade vi en trygghetsmässa med flera aktörer för våra hyresgäster.
  • Haft midsommarfest tillsammans med fritidsgården Fjället och de boende.
  • Ställt ut fler nya utemöbler i hela området.
  • Asfalterat runt FTI-återvinningsstation på Vårvädersgatan 33.
  • Lagt ny kantsten runt storrabatten på Vårvädersgatan 1.
  • Asfalterat runt moloken på Blidvädersgatan 49.
  • Högtrycksspolat fasader på 7 höghus Vårvädersgatan 5, 7, 9, 11, 13, 15,17.
  • Högtrycksspolat fasader på Blidvädersgatans punkthus.
  • Högtrycksspolat Blidvädersgatans 3 fristående tvättstugor.
  • Vårvädersgatan 1,3,5,7 har fått förstärkning av cykelrumsdörrar.
  • Höjt tillsynen och städfrekvensen i alla tvättstugor och soprum.
  • Bygger om lokal till lägenhet på Blidvädersgatan 41c.
  • Bygger om lokal till lägenhet på Vårvädersgatan 9.
  • Installerat elektroniska råttfällor i avloppssystemet på hela Blidvädersgatan.
  • Under tidig höst startar även dialogprocessen med hyresgäster gällande kommande badrumsrenovering på Vårvädersgatan 1-21.
  • Ny belysning i tunneln vid Träkilsgatan 11-13.
  • Fönsterprojektet på Träkilsgatan går mot sitt slut och är klart innan årsskiftet.
  • Lekcontainers ställdes upp i juni, juli och augusti i Torpa.
  • Skrapklinkers har lagts vid 30 stycken entréer i Torpa.
  • Sex hus i Torpa har fått förstärkning av sina källarförråd, vi har monterat metallgaller.
  • Flera fasader ska tvättas.
  • Trapphus ska målats om.
  • Skrapklinkers i entrén ska fixas.
  • En ny lekpark / samlingsplats ska anläggas.
  • Ny utebelysning på fasad och stolpar. Även kompletterade med nya belysningsstolpar.
  • Målat om i trapphus både på Topasgatan 55-57 och Briljantgatan 41-43.
  • Stängt sopnedkasten på Briljantgatan 57-76 och gjort om tre soprum till miljörum med full sortering (efter önskemål från hyresgäster)
  • Skapat ett återbruksrum på Topasgatan 39 (efter önskemål från hyresgäster)
  • Iordningställt lekplatsen och sandlådan vid Pianogatan 72.
  • Asfalterat in mot entréer vid Pianogatan 46-84.
  • Satt brytskydd på vinds- och källarförrådsdörrar i höghusen på Norra- och Södra Dragspelgatorna för att minska riskerna för inbrott och skadegörelse.
  • Kontinuerligt fyllt på med städredskap i våra tvättstugor.
  • Bytt ut till miljövänlig LED-armatur i tvättstugorna på Käppen.
  • Klara åtgärder:
  • Målat entrépartier i området.
  • Installerat ny grind in till gården på Sankt Eriksgatan 2.
  • Gjort källar- och vindsröjningar i hela området.
  • Haft sommarfest med hyresgästerna i området.
  • Lagt nya mattor i trapphuset på Kronhusgatan 10 och Kvarnbergsgatan 8.
  • Fixat till golvet i tvättstugan på Kvarnbergsgatan 11.
  • Kommande åtgärder:
  • Byte och utflyttning av portar på Torggatan 12 och på Kvarnbergsgatan 11. I samband med detta så sätter vi in elektronisk låsning och nya porttelefoner.
  • Trapphusmålning skall ske på Nedre Kvarnbergsgatan 12-22 och Torggatan 12 i trapphuset.
  • Klara åtgärder:
  • Tvättning av fasaderna i området.
  • Klippning av alla träd i området och även nedtagning av några träd.
  • Renovering av avloppsstammar har gjorts på Bohusgatan 5.
  • Gårdsfest tillsammans med hyresgäster och hyresgästföreningen, öppet hus på Jul.
  • Dialogmöte kring den inplanerade ombyggnaden av gården som kallas för ”The Place”.
  • Omläggning av plåttaket ut mot Engelbrektsgatan.
  • Kommande åtgärder:
  • Igångsättning av ombyggnaden av gården ”the Place”.
  • Fortsätta med renoveringen av avloppsstammar i området.
  • Målning av vissa trapphus.
  • Förstärkt entre/förrådsdörrar för att öka tryggheten/säkerheten i området.
  • Installerat kameror i garage och cykelrum för ökad trygghet.
  • All stolpbelysning är utbytt på innergårdarna.
  • Porttelefoner är monterade på samtliga entréer, klart vecka 46.
  • Alla balkongfronter ska bytas, klart vecka 46.
   

  Om Hyresgästenkäten

  • För sjunde året i rad har vi gett AktivBo uppdraget att genomföra vår hyresgästenkät.
  • Hälften av våra hyresgäster får enkäten och de första får den i början av september 2020.
  • För att spara på porto och miljö skickas enkäten digitalt till alla vi har mejladress till, därefter till övriga hyresgäster via brev.
  • Får du ingen enkät i år kommer du vara med i nästa års utskick.
  • Numret på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren och skicka ut påminnelser. Dina svar är anonyma.
  • Du kan välja att svara via pappersenkäten eller direkt på webben på www.svar.aktivbo.se.
  • Har du registrerat din mejladress hos oss får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Avsändare till mejlet är AktivBo.
  • Kommentera gärna! Vi läser alla kommentarer.
  • Du behöver inte svara på alla frågor, välj de som är aktuella för dig.
  • Undersökningens resultat ligger sedan till grund för hur vi planerar och prioriterar bland åtgärder och aktiviteter i våra områden.
   

  Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.

  Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.