Hoppa till innehåll

Hyresgästenkäten

Glad man framför höghuset på Kortedala Torg

Nu är hyresgästenkäten avslutad!

Tack alla ni som svarade på årets hyresgästenkät. Ungefär 60 % av alla som fick enkäten svarade på den. Nu påbörjas arbetet med att analysera svaren och skapa åtgärdsplaner. Vi återkommer längre fram med resultatet i ditt område.


Detta är på gång i ditt område 2021

Här har vi samlat några exempel på sånt som ska göras under 2021 till följd av resultatet från hyresgästenkäten förra året.

Om hyresgästenkäten

  • För sjunde året i rad har vi gett AktivBo uppdraget att genomföra vår hyresgästenkät.
  • Hälften av våra hyresgäster får enkäten och de första får den i början av september 2020.
  • För att spara på porto och miljö skickas enkäten digitalt till alla vi har mejladress till, därefter till övriga hyresgäster via brev.
  • Får du ingen enkät i år kommer du vara med i nästa års utskick.
  • Numret på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren och skicka ut påminnelser. Dina svar är anonyma.
  • Du kan välja att svara via pappersenkäten eller direkt på webben på www.svar.aktivbo.se.
  • Har du registrerat din mejladress hos oss får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Avsändare till mejlet är AktivBo.
  • Kommentera gärna! Vi läser alla kommentarer.
  • Du behöver inte svara på alla frågor, välj de som är aktuella för dig.
  • Undersökningens resultat ligger sedan till grund för hur vi planerar och prioriterar bland åtgärder och aktiviteter i våra områden.

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.

Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.