Hoppa till innehåll

Organisation

Vår organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 400 medarbetare med att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av Bostadsbolagets företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.


Företagsledning

Pontus Werlinder, VD

Marie Reinius, ekonomichef

Lotta Wittlöv Stenman, HR-chef

Gunnel Lundegren, chef Verksamhetsutveckling/Uthyrning

Catarina Hagwall, chef Marknad & kommunikation

Ulf Westerlund, chef Inköp/Miljö

Jonathan Kvist, chef Social hållbarhet

Eva Håård, chef Förvaltningsservice

Magnus Redenheim, Förvaltningschef

Styrelse

Ordförande
Anna Hejdenberg Stoltz (V)

1:a vice ordförande
Leif Blomqvist (S)

2:a vice ordförande
Lars Kérla (D)

Övriga ledamöter:
Bartek Rosinski (M)
Isabelle Yalcintas (S)
Josefin Stenmark (MP)
Sture Lans (L)

Suppleanter
Roland Dahlström (S)
Anca Maria Dumitrescu (M)
Björn Moldén (V)

Lekmannarevisorer
Hans-Göran Gustafsson (SD) lekmannarevisor
Jonas Bergsten Paija (S) lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleanter
Jan Fridén (SD) lekmannarevisorssuppleant
Jens-Henrik Madsen (S) lekmannarevisorssuppleant

Arbetstagarrepresentanter

Fastighetsanställdas förbund
Simon Kappelmark, ordinarie
Mio Skoglund, suppleant

Unionen
Niklas Nordell, ordinarie
Sanne Claesson, suppleant

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2023.