Hoppa till innehåll

Organisation

Vår organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 401 medarbetare med att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av Bostadsbolagets företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.

Bostadsbolagets organisationsschema

Företagsledning

Pontus Werlinder, VD
pontus.werlinder@bostadsbolaget.se
031-731 50 05

Kjell Wolff, tf. ekonomichef
kjell.wolff@bostadsbolaget.se
031-731 50 88

Lotta Wittlöv Stenman, HR-chef
lotta.wittlov-stenman@bostadsbolaget.se
031-731 50 28

Gunnel Lundegren, affärsutvecklingschef
gunnel.lundegren@bostadsbolaget.se
031-731 50 72

Catarina Hagwall, chef Marknad & kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Ulf Westerlund, Inköpschef
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Jonathan Kvist, distriktschef Öster 
jonathan.kvist@bostadsbolaget.se
031-731 53 21

Henrik Lundberg, distriktschef Hisingen
henrik.lundberg@bostadsbolaget.se
031-731 59 55

Magnus Redenheim, distriktschef Centrum
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 80

Styrelse

Ordförande
Anna Hejdenberg Stoltz (V)

1:a vice ordförande
Leif Blomqvist (S)

2:a vice ordförande
Lars Kérla (D)

Övriga ledamöter:
Pierre Alpstranden (M)
Isabelle Yalcintas (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Lars Nordin (L)

Suppleanter
Roland Dahlström (S)
Anca Maria Dumitrescu (M)
Björn Moldén (V)

Lekmannarevisorer
Hans-Göran Gustafsson (SD) lekmannarevisorer
Jonas Bergsten Paija (S) lekmannarevisorer

Lekmannarevisorersuppleanter
Stefan Dahlén (SD) lekmannarevisorssuppleant
Jens-Henrik Madsen (S) lekmannarevisorssuppleant

Arbetstagarrepresentanter

Fastighetsanställdas förbund
Simon Kappelmark, ordinarie
Mio Skoglund, suppleant

Unionen
Niklas Nordell, ordinarie
Rebecca Lindqvist, suppleant

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2023.