Hoppa till innehåll

Organisation

Vår organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 340 medarbetare med att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av Bostadsbolagets företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.

Bostadsbolagets organisationsschema

Företagsledning

Kicki Björklund, VD
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se
031-731 50 05

Magnus Adamsson, ekonomichef
magnus.adamsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 30

Lotta Wittlöv Stenman, HR-chef
lotta.wittlov-stenman@bostadsbolaget.se
031-731 50 28

Gunnel Lundegren, affärsutvecklingschef
gunnel.lundegren@bostadsbolaget.se
031-731 50 72

Catarina Hagwall, chef Marknad & kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Ulf Westerlund, Inköpschef
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Eva Håård, Tf distriktschef Öster
eva.haard@bostadsbolaget.se
031-731 53 23

Henrik Lundberg, distriktschef Hisingen
henrik.lundberg@bostadsbolaget.se
031-731 59 55

Magnus Redenheim, distriktschef Centrum
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 80

Styrelse

Ordförande
Margita Björklund (L)

1:a vice ordförande
Kenneth Bernting (M)

2:a vice ordförande
Johan Zandin (V)

Övriga ledamöter:
Peter Näslund (S)
Bengt-Åke Harrysson (D)
Josefin Stenmark (MP)
Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter
Anca Maria Dumitrescu (M)
Isabelle Yalcintas (S)
Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Lekmannarevisorer
Erik Fristedt (L)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorersuppleanter
Alf Landervik (L)
Torbjörn Rigemar (S)

Arbetstagarrepresentanter

Fastighetsanställdas förbund
Simon Kappelmark, ordförande
Josef Mudey, suppleant

Unionen
Niklas Nordell, ordförande
Rebecca Lindqvist, suppleant

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2019.