Hoppa till innehåll

Organisation

Vår organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 400 medarbetare med att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av Bostadsbolagets företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.

Bostadsbolagets organisationsschema

Företagsledning

Pontus Werlinder, VD
pontus.werlinder@bostadsbolaget.se
031-731 50 05

Marie Reinius, ekonomichef
marie.reinius@bostadsbolaget.se
031-731 50 30

Lotta Wittlöv Stenman, HR-chef
lotta.wittlov-stenman@bostadsbolaget.se
031-731 50 28

Gunnel Lundegren, chef Verksamhetsutveckling/Uthyrning
gunnel.lundegren@bostadsbolaget.se
031-731 50 72

Catarina Hagwall, chef Marknad & kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Ulf Westerlund, chef Inköp/Miljö
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Jonathan Kvist, chef Social hållbarhet 
jonathan.kvist@bostadsbolaget.se
031-731 53 21

Eva Håård, chef Förvaltningsservice
eva.haard@bostadsbolaget.se
031-731 40 37

Magnus Redenheim, Förvaltningschef
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 88

Styrelse

Ordförande
Anna Hejdenberg Stoltz (V)

1:a vice ordförande
Leif Blomqvist (S)

2:a vice ordförande
Lars Kérla (D)

Övriga ledamöter:
Bartek Rosinski (M)
Isabelle Yalcintas (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Lars Nordin (L)

Suppleanter
Roland Dahlström (S)
Anca Maria Dumitrescu (M)
Björn Moldén (V)

Lekmannarevisorer
Hans-Göran Gustafsson (SD) lekmannarevisor
Jonas Bergsten Paija (S) lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleanter
Jan Fridén (SD) lekmannarevisorssuppleant
Jens-Henrik Madsen (S) lekmannarevisorssuppleant

Arbetstagarrepresentanter

Fastighetsanställdas förbund
Simon Kappelmark, ordinarie
Mio Skoglund, suppleant

Unionen
Niklas Nordell, ordinarie
Sanne Claesson, suppleant

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2023.