Hoppa till innehåll

Uppdrag & Vision

Vårt uppdrag

Bostadsbolaget ska erbjuda hyresrätter och lokaler i ett attraktivt fastighetsbestånd med marknadsmässig och konkurrenskraftig hyressättning. Bostadsbolaget var det första allmännyttiga bostadsföretaget i Göteborg. Bolaget bildades i november 1945 för att ta krafttag mot bostadsbristen och höja standarden på bostäderna. Vi har växt mycket sedan dess men uppgiften är densamma – Bostadsbolaget ska erbjuda hyresrätter och lokaler i ett attraktivt fastighetsbestånd med marknadsmässig och konkurrenskraftig hyressättning.

Idag är Bostadsbolaget en del av Framtidenkoncernen vars moderbolag (Förvaltnings AB Framtiden) ägs av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Vår verksamhet baseras på ägardirektivet som är fastställt av moderbolaget och dess affärsidé. Riktningen för verksamheten styrs av vår koncerngemensamma vision Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

Som ett av Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag är vår spelplan och regler tydliga. Politiken är styrande och vägledande i vårt arbete med miljö, sociala och ekonomiska frågor. Det är genom ett stort engagemang inom alla dessa områden som vi arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden tillsammans med bolagets hyresgäster och samarbetspartners.

I filmen nedan ser du vår resa från 1945 till 2020.

Skärmklipp av första bilden i Bostadsbolagets jubileumsfilm.

Målbild

Vårt mål är att vara Göteborgs ledande hyresvärd, som utvecklar framtidens boende och moderniserar den svenska allmännyttan.