Hoppa till innehåll

Drakblommegatan

Översiktsbild Drakblommegatan
Idéskiss på Drakblommegatan. Observera att detta endast är ett förslag.

Drakblommegatan

Här kommer vi att uppföra ca 200 nya lägenheter på samma plats som vi idag har befintliga bostäder. De befintliga husen är byggda med så kallad blåbetong och husens stommar har radonhalter som inte går att renovera bort. Därför har beslut fattats att riva befintliga hus och ersätta dem med nya. Den nya bebyggelsen planeras att utformas som två halvslutna kvarter som öppnar sig mot söder och skapar skyddade innergårdar mot befintlig bebyggelse. Lägenhetsfördelningen är inte bestämd men tyngdpunkten kommer att ligga på mindre lägenheter på samma sätt som för dagens befintliga bostäder.


Vad händer just nu?

Demontering och rivning pågår mellan maj 2023 och våren 2024. Detaljplanarbete pågår.

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder eller Gårdstensbostäder kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

Område: Kvillebäcken
Antal: Ca 200 lägenheter
Status: Detaljplan pågår

Planerad byggstart: 2025
Planerad uthyrningsstart: 2026
Planerad inflyttning: 2027


Hitta hit!

Uthyrningsfrågor?