Hoppa till innehåll

Pianogatan

Pianogatan från söder - skissbild
C.F. MØLLER + SJÖGREN ARKITEKTER

Välkommen till Pianogatan

Längs Pianogatan planerar Framtiden Byggutveckling, Bostadsbolaget och Egnahemsbolaget för att bygga fem kvarter med totalt ca 640 lägenheter. Kvarter 1 kommer byggas av Egnahemsbolaget med ca 140 bostadsrätter. Framtiden Byggutveckling bygger resterande fyra kvarter med hyresrätter för Bostadsbolaget, som kommer äga och förvalta dem. Det blir ca 500 hyresrätter i kvarter 2-5 med 8-10 våningar och ett p-hus i kvarter 5. De fem kvarteren längs Pianogatan kommer byggas på befintliga parkeringsplatser.

Skissbild - översikt från sydost, Pianogatan kvarterKlicka på bilden för större version. C.F. MØLLER + SJÖGREN ARKITEKTER

Västra Frölunda är ett av Göteborgs Stads utpekade kraftsamlingsområden i en övergripande strategi för stadens utveckling. Här planeras en utformning för att bli en del av en sammanhållen framtida ”Frölunda stad”. Målet är att komplettera den existerande bebyggelsen med nya byggnader och stadsrum med syftet att förverkliga en stadsmässig helhet och skapa ramar för en levande och attraktiv livsmiljö. Skandia Fastigheter planerar en utbyggnad av köpcentret Frölunda Torg med fler kommersiella lokaler och bostäder. Genom att bygga på befintliga parkeringsytor är syftet att kunna förtäta och komplettera bebyggelsen på ett stadsmässigt och funktionellt sätt.


Vad händer just nu?

Den 20 september 2022 var detaljplanen för Frölunda uppe för beslut om samråd i Byggnadsnämnden. Det beslut som fattades innebär i korthet att detaljplanen delas. Skandia och Poseidons del av planområdet kan gå ut på samråd enligt plan och med nuvarande utformning. Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolagets del återremitteras. Skälet till återremitteringen är dels att Byggnadsnämnden vill se mer blandade upplåtelseformer och bostadsformer öster om Marconigatan samt att bebyggelse i lägre skala bör prövas mellan Marconigatan och Pianogatan.

Som en följd av beslutet kommer Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget inleda arbetet med att ta fram ett omarbetat förslag.

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

Område: Västra Frölunda
Omfattning: Ca 500 lägenheter
Status: Detaljplanearbete pågår
Planerad byggstart: 2027
Planerad uthyrningsstart: 2028
Planerad inflyttning: 2029
Hitta hit!

Uthyrningsfrågor?