REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för bostadsbolaget.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på bostadsbolaget.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För bostadsbolaget.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för bostadsbolaget.se

Göteborgs stads bostadsaktiebolag är ansvarig för bostadsbolaget.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är bostadsbolaget.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Det finns brister i webbplatsens navigeringsmeny på mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan försvåra för de som använder olika hjälpmedel.
  • Det kan vara svårt att läsa vissa texter, knappar och inforutor då kontrasten (skillnaden mellan olika färger) inte är tillräckligt bra.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på bostadsbolaget.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
  • På vissa sidor används fel rubriknivåer, h2 används som h1, osv.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 7 september 2020.

 

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att bostadsbolaget.se inte uppfyller lagens krav.
 

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om digital tillgänglighet på bostadsbolaget.se? Kontakta
webmaster@bostadsbolaget.se
 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.