Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för bostadsbolaget.se och appen Bostadsbolaget Göteborg. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på bostadsbolaget.se och appen.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

För bostadsbolaget.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.


Tillgänglighetsredogörelse för bostadsbolaget.se

Göteborgs stads bostadsaktiebolag är ansvarig för bostadsbolaget.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns.

Hur tillgänglig är bostadsbolaget.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på bostadsbolaget.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • På vissa sidor används fel rubriknivåer, h2 används som h1, osv.

 

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 13 juni 2022.


Synpunkter?

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att Bostadsbolaget inte uppfyller lagens krav. Synpunkter och frågor mejlas till info@bostadsbolaget.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.