REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Ekonomisk information

Ekonomisk information

Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och invånare eller andra bidrag från offentlig sektor. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten. Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 33 462 miljoner kronor (33 777 miljoner kronor för hela Bostadsbolagskoncernen). 2019 omsatte Bostadsbolaget 1 830 miljoner kronor vilket är 66 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna, inklusive nyproduktion uppgick till 1 153 miljoner kronor och årsresultat till 130 miljoner kronor.

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget. Läs mer om Bostadsbolagets ekonomiska resultat och andra viktiga händelser i vår årsredovisning som du finner nedan. Här finner du även tidigare års rapporter.

 

Om oss

Juridiskt namn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Styrelsens säte: Göteborg
Org.nr: 556046-8562
Grundades: 1945
Antal medarbetare: 348
Antal lägenheter: 23 534 (24 564 i hela Bostadsbolagskoncernen, inkl. kommanditbolag).
P-platser: 16 401
Kommersiella lokaler: Cirka 435 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
Hyresintäkter: 1 859 Mkr
Underhåll/Investeringar: 1153 Mkr
(Uppgifter från 2019)
 

Årsredovisning

Mejla till info@bostadsbolaget.se om du vill beställa en tryckt årsredovisning.
 

2019
Årsredovisning
 
2018
Årsredovisning
 


2017
Årsredovisning

 
2017
Bostadsbolaget berättar

 
2016
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning.

 
2016
Bostadsbolaget berättar

 

2015
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning
 
2015
Bostadsbolaget berättar

 
2014
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning
 
2014
Bostadsbolaget i korthet
 

2013
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning
 
2013
Hållbarhetsredovisning
 
2012
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning
 
2012
Engelsk
Hållbarhetsredovin.

 

2011
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2011
Engelsk
hållbarhetsredovisn.

 
2010
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2010
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 

2009
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Engelsk
hållbarhetsredovisn.

 
2008
Årsredovisning