Hoppa till innehåll

Boendebudget

Bilden är en illustration med ett antal människor som kommer på idéer tillsammans

Bostadsbolagets boendebudget 2022: Tillsammans igen

Bestäm över 300 000 kronor! Tillsammans skapar vi sociala aktiviteter i Hammarkullen.

I Bostadsbolagets boendebudget får du som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över en del av Bostadsbolagets pengar! Syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar. Boendebudgeten har pågått i Biskopsgården och Länsmansgården sedan 2019 där man i år kommer genomföra vinnande förslag.

Tema 2022: Tillsammans igen

Fokus för boendebudgeten 2022 i Hammarkullen – Tillsammans igen – är att skapa sociala aktiviteter mellan grannar och vänner i området för att öka gemenskapen. Budgeten kommer innehålla 300 000 kronor!
Du som bor hos Bostadsbolaget i Hammarkullen kommer kunna lämna in förslag och rösta. Om du är barn eller ungdom, räcker det att du bor, går i skola eller har stark anknytning till Hammarkullen för att få lämna förslag. För att rösta på förslagen i boendebudgeten måste du bo hos Bostadsbolaget i Hammarkullen.

Årets vinnare är utsedda!

Se vinnarförslagen här!

Boendebudget i Hammarkullen:

Kriterier för förslag

  • Förslaget ska passa årets tema Tillsammans igen.
  • Förslaget gäller sociala aktiviteter för olika åldrar.
  • Förslaget går att genomföra 2023.
  • Förslaget kostar max 100 000 kronor. Vi kan hjälpa dig med att uppskatta kostnaden på ditt förslag.
  • Det finns minst en ansvarig person som går att nå via e-post eller telefon.
  • Förslaget gör inte så att någon privatperson tjänar ekonomiskt på aktiviteten och innehåller inte löner eller arvoden till privatperson eller förening
  • Förslaget lämnas in under perioden 15 februari till 30 april år 2022.
  • Förslaget bryter inte mot lagen.

 

Mötesdatum

Här kommer du kunna se när aktiviteterna ska genomföras när det är bestämt.

Frågor

Kontakta gärna vår utvecklingsledare Suraya om du har frågor!

Suraya
031-731 52 77
Mejl till Suraya