Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet

Bilden visar ett vardagsrum med soffa, soffbord, stolar och hylla

Brandsäkerhet

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Här har vi samlat information som hjälper dig att förebygga brand men även sådant som kan hjälpa dig agera rätt om faran är framme.

Om det brinner i din lägenhet

 • Försök att släcka branden om du bedömer att du klarar av det, men ta inga onödiga risker.
  Tips: Använd brandfilt eller pulversläckare.

Brandsäkerhet1.png

 • Brandröken är giftig. Kan du inte släcka branden, stäng dörren till rummet där det brinner och försök lämna lägenheten. Stäng även lägenhetsdörren.
  Tips: Ha låg position om röken finns i samma rum där du är.

Brandsäkerhet2.png

 • Varna/rädda andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet. Försök att uppträda lugnt.
  Observera! Om det brinner någon annanstans i byggnaden och det är rök i trapphuset ska du stanna i lägenheten. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme.

Brandsäkerhet3.png

 • När du och din familj är i säkerhet ska du larma genom att ringa 112.
  Observera! Var beredd att svara på följande frågor,
  1. Vad har inträffat?
  2. Är någon skadad?
  3. Vad är adressen?
  4. Vem är du?

Brandsäkerhet4.png

Brandskyddsregler

Alla som bor eller arbetar i Bostadsbolagets fastigheter ska känna till hur de kan förebygga brand samt hur du ska agera vid en eventuell brand i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att följa och upprätthålla våra brandskyddsregler.

Bostadsbolaget har följande brandskyddsregler:

Trapphus och allmänna utrymmen

Entréer och allmänna utrymmen såsom trapphus ska hållas fria från lös egendom samt brännbara och skrymmande föremål såsom barnvagnar, cyklar, möbler eller dylikt. Detta för att hålla utrymningsvägar fria i händelse av brand.

Samtliga dörrar i fastigheten ska hållas stängda. Dörrarna markerar fastighetens brandceller och är tänkta att begränsa/fördröja rökspridning i händelse av brand.

Garage

Max 1 uppsättning av bildäck får förvaras i gallerbur/inhägnad garageplats. Ingen förvaring av däck på öppna parkeringsplatser.

Lös egendom som till exempel flyttkartonger, möbler eller dylikt får ej förvaras i gallerbur eller löst i garage.

Max 5 liter brandfarlig vätska får förvaras i godkänd bensindunk, i bilen.

Lägenhetsförråd

Max 1 uppsättning av bildäck får förvaras i lägenhetsförråd om ingen inhägnad garageplats finns att tillgå.

Ingen förvaring av trycksatta kärl, brandfarlig vätska, gas eller sprayburkar får ske varken på vindsförråd eller i källarförråd.

Balkong

Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongen/uteplatsen.

Brännbart material såsom kartonger, plastpåsar och övrigt avfall får inte förvaras på balkong (gäller både inglasad och öppen balkong).

 • Inglasad balkong: Förvaring av brandfarlig vätska får endast ske i sprayburkar och gasolflaskor som innehåller max 5 liter.
 • Öppen balkong: Förvaring av brandfarlig vätska får endast ske i gasolflaskor av högst P11-storlek (25 liter).

Grillning

Grillning får endast ske på anvisad plats, ej på balkong eller i anslutning till fasad. (På balkong/uteplats är endast el-grill tillåten.)

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att avfyra fyrverkerier i närheten av fastigheter eller hus eftersom det finns risk att de hamnar på balkonger, i fönster eller andra ställen där de kan orsaka brand.

Motorfordon

Moped eller motorcykel får endast parkeras på anvisad/hyrd uppställningsplats. Ej i cykelförråd eller i anslutning till fasad.

Laddning av fordon får endast ske på anvisad plats.

Brandfarlig vätska

Förvaring av brandfarlig vätska får endast ske enligt anvisningarna nedan:

Vindsförråd och källarförråd: Ingen förvaring får ske.
Garage: Max 5 liter brandfarlig vätska i godkänd bensindunk i bilen.
Lägenhet/inglasad balkong: Sprayburkar och gasolflaskor som innehåller max 5 liter.
Öppen balkong: Gasolflaskor av högst P11-storlek (25 liter).

Så kan du skydda dig mot brand

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma:

 • Brandvarnare
 • Pulversläckare, minst 6 kg
 • Brandfilt minst 120 x 180 cm
 • Timer eller spisvakt

Brandvarnare

En brandvarnare ökar dina chanser att ta dig ut i tid om det börjar brinna. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, en per 60 kvm och gärna utanför sovrummen. Du har ansvar för att det finns ett fungerande batteri i din brandvarnare. Kontakta fastighetsvärden om du saknar brandvarnare i din bostad. Du får den gratis.

Brandvarnare i lägenhet

Hyresgästerna ansvarar själva för att brandvarnare i lägenheten fungerar genom att testa den regelbundet. Kontakta fastighetsvärden om du saknar brandvarnare i din bostad. Du får den gratis.

Pulversläckare

Räddningstjänsten rekommenderar alla att ha minst en 6 kg pulversläckare som är CE-märkt och har SS EN3 i sin bostad. Sommarstugan räknas också som bostad. I bil, husbil, husvagn, båt och liknande rekommenderas 2 kg pulversläckare.

Brandfilt

En brandfilt som minst är 120 x 180 cm är bra att ha hemma. Den kan du använda för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva branden. En brandfilt är också ett bra redskap för att släcka bränder på spisen som uppstår i en kastrull eller stekpanna.

Tänk på att inte kast filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva elden. Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den. Till exempel i hallen eller i köket.

Timer eller spisvakt

Det är lätt att glömma att stänga av spisen och många bränder startar där. Förvara inte saker på spisen och ta alltid för vana att kontrollera att den är avstängd. Installera gärna en timer på el-apparater, då bryts strömmen efter en viss tid om du glömmer att stänga av apparaten. En spisvakt stänger av spisen om det börjar ryka eller blir för varmt. Tänk på att en spisvakt måste installeras av en behörig person. Visste du att spisvakt kan erhållas som bostadsanpassning? Läs mer om det på Göteborgs Stads webbplats – Bostadsanpassningsbidrag. 

Förhindra uppkomst av brand i din lägenhet

 • Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Gå inte ifrån spisen när den är på.
 • Fett och olja kan börja brinna vid för hög temperatur. Även torrkokning kan orsaka brand. När du steker eller friterar bör du ha ett lock, brandfilt eller pulversläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
 • Rengör filtret till köksfläkten regelbundet så att det är fritt från fett.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna.
 • Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.
 • Ställ inte elektriska element för nära sådant som kan börja brinna, till exempel kläder.
 • Ha aldrig på tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller liknande när du inte är hemma eller när du går och lägger dig.
 • Rök inte inomhus eller i närheten av inredning som kan börja brinna.

   

  Hemförsäkring

  Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Om du till exempel råkar ut för en brand kan du få hjälp med ersättningsboende om din lägenhet har skadats så mycket att den är obeboelig. I en hemförsäkring ingår oftast egendomsskydd vid skador och stöld, ansvarsskydd samt rättsskydd. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.