Hoppa till innehåll

Utemiljö

odlingslotter kyrkbyn

Utemiljö

Vi på Bostadsbolaget är stolta över vår utemiljö. Vi tror att en vacker, välplanerad och användbar bostadsgård är viktig för våra hyresgästers trivsel. Vårt mål är därför att skapa en utomhusmiljö där alla hyresgäster ska trivas och känna sig välkomna. Utomhusmiljön ska vara användbar i vardagen och bidra till att våra hyresgäster möts och lär känna varandra. Vi arbetar också med ökad biologisk mångfald i våra utemiljöer och anpassningar till kommande klimatförändringar. Nedan kan du läsa om odling, uteplatser med mera.


Odling

Att vara ute och ta hand om sina odlingar, plocka bär och prata med sina grannar är något som ökar gemenskapen i ett bostadsområde. Därför vill vi att alla som vill odla ska få möjlighet att göra det. Bostadsbolagets målsättning är att det ska finnas en odlarförening i varje bostadsområde. I dagsläget har vi cirka 20 odlingsområden och ungefär lika många mindre platser för odling. 

Hur fungerar det?

I våra odlingsområden finns det sommartid tillgång till vatten och en kompost att lägga växtmaterial i. För att underlätta för alla odlare bidrar Bostadsbolaget med odlingsjord både vid uppstart och vid fortsatt odling. 

Alla odlare sköter om odlingsområdets allmänna ytor gemensamt, men du ansvarar själv för din odlingslott. I några områden finns andra lösningar som till exempel gemensamma lotter för alla odlare i odlingsområdet. På våra odlingsområden är det bara odlarna själva som får skörda. Vi vill gärna att du odlar året runt och kan ge tips och råd om vad som fungerar den kalla delen av året. 

Om du inte vill odla själv men ändå vill plocka frukt och bär så finns det flera fruktlundar där Bostadsbolaget planterat fruktträd och bärbuskar – fritt för alla hyresgäster att plocka och njuta av. Kontakta din miljövärd för att ta reda på var närmaste fruktlund finns.

Vill du odla?

Om du vill odla kontaktar du din miljövärd. Finns det en ledig plats i ditt område får du en odlingslott genom att skriva på ett odlingskontrakt och lämna en depositionsavgift. Från och med 2023 är depositionsavgiften 500 kr.  

I vissa områden är det kö till odlingslotterna. Då kan du sätta upp dig på en väntelista så blir du kontaktad så snart det finns en ledig plats. Så länge kan det finnas odlingslotter i Bostadsbolagets närliggande områden eller i stadens odlingsområden. Du hittar mer info om stadens verksamhet på Stadsnära Odling – från odlingslåda till hektar (goteborg.se) 

Om det helt saknas en plats för odling i ditt område men finns en plats som är lämplig försöker vi på sikt att planera för ett nytt odlingsområde.

Eftersom odlingsområdet är en del av utemiljön är det viktigt att det sköts på ett bra sätt. Om man inte sköter om sin odlingslott kan man behöva lämna tillbaka den. 


Privata uteplatser och balkonger

Att de privata uteplatserna och balkongerna ger ett välvårdat intryck är en viktig del av utemiljön och bidrar till en positiv upplevelse av hela bostadsgården.

Privata uteplatser

Som hyresgäst vårdar och underhåller du uteplatsen själv och på egen bekostnad. För att underlätta har vi sammanställt information om vad som gäller för din uteplats, Skötselanvisningar uteplats. Du är varmt välkommen att kontakta din miljövärd om du vill ha fler goda råd och tips kring skötseln av uteplatsen eller om du har några frågor.

Ta hand om din uteplats

Balkonger

För dig som har balkong finns det några saker du behöver tänka på för att visa hänsyn till dina grannar:

  • Ska du hänga upp blomlådor, sätt upp dem på insidan av balkongräcket så de inte riskerar att falla ned och skada andra
  • Vattna blommorna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen
  • Undvik att röka på balkongen eftersom röken lätt sprider sig till andra lägenheter via fönster och ventiler
  • Att skaka mattor, kasta fimpar eller annat skräp från balkongen är inte tillåtet
  • Grillning får endast ske med elgrill
  • På grund av brandrisk får balkongen inte användas som förråd

 

Hoppas du får stor glädje av din uteplats eller balkong!

Regler för våra odlingsområden

1. Odlingslotten får användas till odling av rotfrukter, grönsaker, bär och blommor. Bostadsbolaget ersätter inte skador som kan drabba odlingslotten eller därpå växande gröda. Träd och buskar som kan skugga angränsande odlingslott, får ej planteras. Odlingslotten ska skötas så att den ger ett vårdat intryck. Blast och annat växtmaterial samlas i kompost på anvisad plats. Övrigt avfall måste odlaren själv forsla bort. Lotten får inte till någon del användas som upplag för skräp, skrot eller andra föremål, som inte har med odlingen att göra.
2. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
3. Eldning är förbjudet.
4. Djurhållning på odlingslotten är förbjudet. Sällskapsdjur får medföras men ej fritt gå utanför den egna odlingslotten. Ingen får heller beträda annans lott utan innehavarens medgivande.
5. Bygge av bod, växthus, staket får inte ske. Uppsättning av nät eller liknande för att skydda växtligheten är tillåtet.