Hoppa till innehåll

Träkilsgatan 5-87

Exempelbild – den skiljer sig mot verkligheten. Klicka på bilden för större version.

Badrum och ventilationsrenovering på Träkilsgatan

Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen är klar för renoveringen på Träkilsgatan. Vi börjar nu med att informera alla hyresgäster och startar godkännandeprocessen. Vi vet i dagsläget inte när vi kan starta upp arbetet, men vår målsättning är att starta under 2021.

Bakgrund, åtgärder och genomförande

Om projektet

Träkilsgatan är byggt under början av 60-talet och har under dessa dryga 60 år underhållits löpande. Det finns ett stort invändigt underhållsbehov av badrum, stammar och ventilation eftersom dessa har uppnått sin tekniska livslängd. Akuta skador är frekventa pga. läckande tätskikt och dåliga stammar.

Vad kommer att göras för att upprusta fastigheten?
 • Nya stammar för vatten, avloppsystem och ventilation.
 • Upprustning och modernisering av badrum som även ses över för att skapa bättre tillgänglighet och funktion.
 • Ny förbättrad ventilation i form av mekanisk till och frånluft.

 

Utöver renovering av badrummen kommer även dessa åtgärder att göras i lägenheterna och fastigheten
 • Uppgradering av el till dagens standard och krav i hela lägenheten, ny el-central med automatsäkringar, jordfelsbrytare samt jordade uttag i hela lägenheten.
 • Installering av mekanisk från- och tilluft (FTX) inkl. köksfläkt för ett bättre inomhusklimat.
 • Förberedelse för bänkdiskmaskin i kök.
 • Ommålning av trapphus.
 • Digital informationstavla i alla trapphus.
 • Ny belysning i trapphus och övre källargångar.
 • Förberedelse för inkoppling av tvättmaskin/torktumlare i badrum.
 • Jordat uttag på balkong/uteplats.

 

Valmöjlighet av renovering

Det kommer att finnas två olika nivåer av renovering att välja mellan till sitt badrum.

Genomförandet

På grund av den situation vi befinner oss i just nu med covid-19 kan vi i dagsläget inte säga när arbetet kommer att påbörjas men vår målsättning är att starta under 2021. Vatten/avlopp kommer att vara avstängt i lägenheten under arbetet, men provisoriskt vatten/avlopp kommer att finnas i närheten. Respektive lägenhet tar ca: 6-8 veckor och arbetstiden kommer att vara 7.00-17.00. Bullrande arbeten startar tidigast 8.00

 • Vecka 1-2 Rivning håltagning, asbestsanering.
 • Vecka 3 Justering väggar, nya stammar, gjuta nytt golv.
 • Vecka 4 Installationer, tätskikt, kakel, ny el.
 • Vecka 7-8 Krokar, blandare, badkar/duschplats och städning.

Arbetet kommer att medföra stora ljudstörningar, till exempel från de bilnings- och borrningsarbeten som måste utföras.

För dig som hyresgäst

Hyresgästgodkännande

För den permanenta standardförbättring som upprustningen innebär har Bostadsbolaget rätt att höja hyran enligt de nivåer som överenskommits med Hyresgästföreningen. ”De olika nivåerna beror på de skillnader som finns att ta hänsyn till i de olika badrumstyperna i de berörda fastigheterna. För att åtgärder ska få vidtas krävs skriftligt godkännande enligt JB 12:18 d”.

Kvarboende

För att så många som möjligt skall kunna bo kvar under renoveringen kommer vi att erbjuda följande lösningar:

 • Under den tid vatten/avlopp är avstängt kommer tillfälligt vatten/avlopp att finnas i trapphuset.
 • Inkoppling av vatten/avlopp i kök kommer att ske snarast möjligt, beräknas till två veckor efter avstängning.
 • WC och duschar kommer finnas i anslutning till huset och en ”nattoalett” erbjuds till dem som vill ha en sådan i lägenheten.
 • Det kommer att finnas en lokal som du vid behov kan vara i under dagtid då arbetena pågår.
 • För hyresgäster med särskilda behov kommer vi i möjligaste mån att tillhandahålla andra lösningar.

 

Förarbetet

Alla hyresgäster fick en inbjudan att delta i en referensgrupp. Cirka 30 hushåll anmälde sitt intresse att medverka i referensgruppen. Av dessa valdes ett 15-tal personer för att representera olika kategorier av lägenheter och hyresgäster. Gruppen träffades sex gånger och diskuterade standard och möjligheter. På mötena diskuterades även önskemål om val och olika tillval. Det som man sen kom överens om togs till Hyresgästföreningen för förhandling.

Vanliga frågor

 • Vad händer nu?
 • Projektet ska upphandlas och planeras med tilldelad entreprenör. Pga. den situation vi befinner oss i just nu med covid-19 kan vi i dagsläget inte säga när arbetet kommer att påbörjas men vår målsättning är att starta under 2021. Du kommer att få information från entreprenören kring detaljerad tid- och genomförandeplan längre fram. Vi kommer i samband med det ta in dina val till badrummet och eventuella tillval. Valmöjligheterna kommer att kunna ses i visningslägenhet.

 • Vad händer om jag inte skriver på hyresgästgodkännandet?
 • Det är viktigt att du snarast möjligt lämnar in ditt godkännandeunderlag. Om vi inte når ett samförstånd måste vi att ta ärendet vidare till hyresnämnden.

Hittar du inte svaret på din fråga här? Välkommen att kontakta din ombyggnadskoordinator eller förvaltare.

Gunnel Jansson, Ombyggnadskoordinator
gunnel.jansson@bostadsbolaget.se
031-731 51 35

Stefan Jerklöv, Förvaltare
stefan.jerklov@bostadsbolaget.se
031-731 57 04