Hoppa till innehåll
nytt badrum med toalett och dusch

Badrum och ventilationsrenovering på Träkilsgatan 5-87

Om projektet

Träkilsgatan är byggt under början av 60-talet och har under dessa dryga 60 år underhållits löpande. Det finns ett stort invändigt underhållsbehov av badrum, stammar och ventilation eftersom dessa har uppnått sin tekniska livslängd. Akuta skador är frekventa pga. läckande tätskikt och dåliga stammar.

Åtgärder

Vad kommer att göras för att upprusta fastigheten?
 • Nya stammar för vatten, avloppsystem och ventilation.
 • Upprustning och modernisering av badrum som även ses över för att skapa bättre tillgänglighet och funktion.
 • Ny förbättrad ventilation i form av mekanisk till och frånluft.

 

Utöver renovering av badrummen kommer även dessa åtgärder att göras i lägenheterna och fastigheten
 • Uppgradering av el till dagens standard och krav i hela lägenheten, ny el-central med automatsäkringar, jordfelsbrytare samt jordade uttag i hela lägenheten.
 • Installering av mekanisk från- och tilluft (FTX) inkl. köksfläkt för ett bättre inomhusklimat.
 • Förberedelse för bänkdiskmaskin i kök.
 • Ommålning av trapphus.
 • Digital informationstavla i alla trapphus.
 • Ny belysning i trapphus och övre källargångar.
 • Förberedelse för inkoppling av tvättmaskin i badrum.
 • Jordat uttag på balkong/uteplats.

 

Genomförandet

Vatten/avlopp kommer att vara avstängt i lägenheten under arbetet, men provisoriskt vatten/avlopp kommer att finnas i närheten. Respektive lägenhet tar ca: 8 veckor och arbetstiden kommer att vara 7.00-17.00. Störande arbeten startar tidigast 8.00

En syn av lägenheter kommer att göras för att se om det tex finns några vattenskador. Datum för syn av din lägenhet meddelas i god tid före besöket. Du kommer att få en detaljerad information om arbetet i din lägenhet från entreprenören. Duschar och toaletter kommer att finns i bodar ute på gården och vatten och avlopp i trapphusen.

Här följer exempel på hur arbetet kan gå till:

 • Vecka 1-2 Rivning håltagning, asbestsanering.
 • Vecka 3 Justering väggar, nya stammar, gjuta nytt golv.
 • Vecka 4 Installationer, tätskikt, kakel, ny el.
 • Vecka 7-8 Krokar, blandare, badkar/duschplats och städning.

 
Arbetet kommer att medföra stora ljudstörningar, till exempel från de bilnings- och borrningsarbeten som måste utföras.

Kvarboende

För att så många som möjligt skall kunna bo kvar under renoveringen kommer vi att erbjuda följande lösningar:

 • Under den tid vatten/avlopp är avstängt kommer tillfälligt vatten/avlopp att finnas i trapphuset. Vattnet kommer att vara avstängt i lägenheten fram till att toalettkassetten är monterad.
 • WC och duschar kommer finnas i anslutning till huset och en ”nattoalett” erbjuds till dem som vill ha en sådan i lägenheten.
 • Det kommer att finnas en lokal som du vid behov kan vara i under dagtid då arbetena pågår.
 • För hyresgäster med särskilda behov kommer vi i möjligaste mån att tillhandahålla andra lösningar.

 

Tillval

 

Förarbetet

Alla hyresgäster fick en inbjudan att delta i en referensgrupp. Cirka 30 hushåll anmälde sitt intresse att medverka i referensgruppen. Av dessa valdes ett 15-tal personer för att representera olika kategorier av lägenheter och hyresgäster. Gruppen träffades sex gånger och diskuterade standard och möjligheter. På mötena diskuterades även önskemål om val och olika tillval. Det som man sen kom överens om togs till Hyresgästföreningen för förhandling.

Vanliga frågor

Vad händer nu?
Arbetet har startar och fram till sommaren 2022 beräknar man att vara klar delvis med Träkilsgatan 19.
Du kommer att få information från Bostadsbolaget och entreprenörer gällande detaljerad tid- och genomförandeplan när det börjar närma sig din lägenhet.
Vi kommer även att göra försyn i din lägenhet och bjuda in dig till visningslägenheten för att du ska kunna se de olika alternativen och göra dina val.

Kontaktuppgifter
Pia, Ombyggnadskoordinator
pia.bostrom@bostadsbolaget.se
031-731 54 24
 
Jan, fastighetsvärd
031-731 58 16