Hoppa till innehåll

Stam- och badrumsrenovering med installation av ventilation på Träkilsgatan 5-87

Om projektet

Bostadsbolaget har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och avser därför att upprusta och återinvestera i fastigheterna med fokus att:
– Uppgradera boendestandard till dagens standard och krav.
– Bostäderna förblir attraktiva för hyresgäster och framtidssäkras för längre tid.
– Öka den tekniska livslängden.
– Minska underhållskostnader

Träkilsgatan är byggt under början av 60-talet och har under dessa dryga 60 år underhållits löpande. Det finns ett stort invändigt underhållsbehov av badrum, stammar och ventilation eftersom dessa har uppnått sin tekniska livslängd. Akuta skador är frekventa pga. läckande tätskikt och dåliga stammar.

Åtgärder

Vad kommer att göras för att upprusta fastigheten?
 • Nya stammar för vatten, avloppsystem och ventilation.
 • Upprustning och modernisering av badrum som även ses över för att skapa bättre tillgänglighet och funktion.
 • Ny förbättrad ventilation i form av mekanisk till och frånluft.

 

Utöver renovering av badrummen kommer även dessa åtgärder att göras i lägenheterna och fastigheten
 • Uppgradering av el till dagens standard och krav i hela lägenheten, ny el-central med automatsäkringar, jordfelsbrytare samt jordade uttag i hela lägenheten.
 • Installering av mekanisk från- och tilluft (FTX) inkl. köksfläkt för ett bättre inomhusklimat.
 • Förberedelse för bänkdiskmaskin i kök.
 • Ommålning av trapphus.
 • Digital informationstavla i alla trapphus.
 • Ny belysning i trapphus och övre källargångar.
 • Förberedelse för inkoppling av tvättmaskin i badrum.
 • Jordat uttag på balkong/uteplats.

 

Genomförandet

Renoveringen beräknas pågå under år 2022–2024. Det är cirka 357 lägenheter som renoveras och tiden för varje lägenhet beräknas ta 8 veckor. Renoveringen genomförs med kvarboende.

Exempel på hur arbetet kan gå till:

 • Vecka 1–2: Rivning håltagning, asbestsanering.
 • Vecka 3: Justering väggar, nya stammar, gjuta nytt golv.
 • Vecka 4: Installationer, tätskikt, kakel, ny el.
 • Vecka 5–6: Klinker, undertak, montering handfat, wc-stol med mera
 • Vecka 7–8: Krokar, blandare, duschplats/ badkar och städning.

Ventilationen installeras parallellt med stam och badrumsrenoveringen.

Kvarboende

Arbetet medför en del stök och oreda samt stora ljudstörningar, framför allt vid bilning och borrningsarbeten. Under tiden vatten/avlopp är avstängt kommer tillfälligt vatten/avlopp att finnas i trapphuset. WC och dusch finns att använda i anslutning till huset och en s.k. ”natt toalett” erbjuds till de som önskar ha det i sin lägenhet. Det finns en daglägenhet som du vid behov kan vistas i under dagtid då arbetet pågår om du blir störd. För hyresgäster med särskilda behov kan vi i möjligaste mån tillhandahålla en evakueringslägenhet i området.

Tillval

Hyresgästen har möjlighet att välja mellan två olika alternativ i badrummet. Basnivå (våtrumsmatta/våtrumstapet) eller Tillvalsnivå (kakel/klinker). Individuella tillval kan göras enskilt som hyresgäst (handdukstork, elektrisk golvvärme och sittbadkar) emot ett kostnadstillägg per månad på hyran.

Förarbetet

Vi har bjudit in samtliga hyresgäster till att delta i ombyggnadsprojektet, en så kallad referensgrupp. Ca: 30 hushåll anmälde sitt intresse. Ett 15-tal valdes ut för att representera olika lägenheter och boendes behov. Gruppen träffades vid sex tillfällen och diskuterade i huvudsak på mötena olika utförande, standardåtgärder samt tillvalsmöjligheter. Det man kom överens om togs sen till Hyresgästföreningen för förhandling.

Vanliga frågor

Vad blir hyreshöjningen efter renoveringen är klar?
För Basnivå blir höjningen 410kr/månad och för Tillvalsnivå 744kr/månad, enligt 2023 års hyresnivå. Hyrespåslaget för standardhöjningen på basnivå rabatteras med 10 % i ett år. För tillvalsnivån rabatteras standardhöjningen för tillvalsnivån med 25 % i ett år.

Vad gör jag om jag inte kan bo kvar?
Om man inte kan bo hos någon bekant så har vi ett antal evakueringslägenheter som vi kan erbjuda vid särskilda behov. Vi försöker alltid hitta lösningar för alla.

Får man någon hyresreducering?
Kvarboende får en hyresfri månad som kompensation men inte om man nyttjar våra evakueringslägenheter.

Hur går det till när de ska renovera min lägenhet?
Du kommer att få information från Bostadsbolaget och entreprenörer gällande detaljerad tid- och genomförandeplan när det börjar närma sig din lägenhet. Vi kommer även att göra försyn i din lägenhet och bjuda in dig till visningslägenheten för att du ska kunna se de olika alternativen och göra dina val.

Kontaktuppgifter
Anna, Ombyggnadskoordinator
031-731 50 94
Tarik, Förvaltare
031-731 58 01