Hoppa till innehåll

Kalendervägen 6-18

Hus på Kalendervägen
 

Upprustning Kalendervägen 6-18

Just nu pågår förhandling mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen gällande upprustning av Kalendervägen 6-18.

Bostadsbolaget har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och avser därför att upprusta och återinvestera i fastigheterna med fokus att:

  • Öka den tekniska livslängden
  • Minska underhållskostnaderna
  • Uppgradera standard till dagens krav
  • Fastigheterna förblir attraktiva för hyresgäster och ägare över lång tid

 
Lägenheterna på Kalendervägen 6–18 är byggda i början av 1950-talet och är drygt 70 år gamla.

Med hänsyn till fastigheternas ålder, skick och behov vill Bostadsbolaget genomföra en större renovering av punkthusen på Kalendervägen 6–18.

Åtgärder och genomförande

Åtgärder

Då förhandlingen är klar kommer åtgärderna att presenteras.

Genomförandet

Totalt ska 210 lägenheter i sex höghus renoveras. Beräknad start 2022.

För dig som hyresgäst

Kvarboende

Planen är att alla hyresgäster kommer att vara evakuerade i närområdet vid renoveringen.

Förarbetet

Vi har bjudit in hyresgäster för att delta i aktuellt ombyggnadsprojekt, c:a 20 hushåll anmälde intresse. Ett 15-tal valdes ut för att representera Kalendervägen 6-18. Gruppen träffades första gången den 22 februari 2020, vi diskuterade då standard och valmöjligheter samt informerade om fastighetens skick. På grund av Covid-19 har vi därefter haft brev, telefon och mejlkontakt. Vi har haft ytterligare två möten under hösten där vi samlats i mindre grupper. Man har gemensamt kommit fram till en åtgärdsbeskrivning där det kommer att finnas olika möjligheter till standard och tillval i sin lägenhet.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår ombyggnadskoordinator

Pia, ombyggnadskoordinator
031-731 54 24