Hoppa till innehåll

Kalendervägen 6-18

Hus på Kalendervägen

Renovering Kalendervägen 6-18

Förhandlingen mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen är klar. Man kommer att påbörja renoveringen av Kalendervägen 18 i september 2022.

Bostadsbolaget har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och avser därför att upprusta och återinvestera i fastigheterna med fokus att:

  • Öka den tekniska livslängden
  • Minska underhållskostnaderna
  • Uppgradera standard till dagens krav
  • Fastigheterna förblir attraktiva för hyresgäster och ägare över lång tid

 

Lägenheterna på Kalendervägen 6–18 är byggda i början av 1950-talet och är drygt 70 år gamla.

Med hänsyn till fastigheternas ålder, skick och behov vill Bostadsbolaget genomföra en större renovering av punkthusen på Kalendervägen 6–18.

Åtgärder och genomförande

Åtgärder

Berörda hyresgäster får löpande information.

Genomförandet

Totalt ska 210 lägenheter renoveras. 6st höghus. Beräknad start 2022.

För dig som hyresgäst

Kvarboende

Alla hyresgäster kommer att vara evakuerade i närområdet vid renoveringen.

Tillval

På Kalendertorget 4 finns idag en utställning där man kan se alla olika färg och tillval.

 

Förarbetet

Vi har bjudit in hyresgäster för att delta i aktuellt ombyggnadsprojekt, c:a 20 hushåll anmälde intresse. Ett 15-tal valdes ut för att representera Kalendervägen 6-18. Gruppen träffades första gången den 22 februari 2020, vi diskuterade då standard och valmöjligheter samt informerade om fastighetens skick. På grund av Covid-19 har vi därefter haft brev, telefon och mejlkontakt. Vi har haft ytterligare två möten under hösten där vi samlats i mindre grupper. Man har gemensamt kommit fram till en åtgärdsbeskrivning där det kommer att finnas olika möjligheter till standard och tillval i sin lägenhet.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår ombyggnadskoordinator

Ombyggnadskoordinator, Anna
Telefon: 031-731 50 94

Förvaltare, Lennart
Telefon: 031-731 53 24