Hoppa till innehåll

Avfallshantering i Tuve

Tuve har vi flera platser och kärl för olika sorters avfall. Hjälp oss se till att allt hamnar rätt.

  • I sopsugarna kan man slänga sitt restavfall respektive matavfall.
  • I miljörummen kan man sortera ut wellpapp, glas, kartong, metall, plast, tidningar, elektriska produkter, glas och trädgårdsavfall.
  • Släng inte kläder och textilier i miljörummen utan lämna det istället i Human Bridges gröna behållare för textilinsamling.
  • I containrarna som står uppställda vid Norumshöjd 29 och 77 vid varje månadsskifte kan man slänga möbler och annat stort skräp

För allas trevnad och säkerhet ber vi er att inte slänga ut cigarettfimpar och skräp från fönster och balkonger. Fimpar som inte är släckta och kastats kan lätt orsaka en brand.