Hoppa till innehåll

Avstängning av gångbanor

Trafikkontoret har påbörjat arbete med ny gång- och cykelbana längst nybyggnationen på Smörslottsgatan/Östra Torpavägen. Under tiden kommer området vara avspärrat. För framkomlighet följ anvisningskyltar på platsen.

Arbetet beräknas färdigställas till sommaren 2022. För mer information kontakta Balder som är ansvarig för projektet.