Hoppa till innehåll

Biskopsgårdens förflyttning inspirerar

När polisens lägesbild över utsatta områden 2023 presenterades den 1 december stod det klart att Biskopsgården gjort en positiv förflyttning och inte längre klassas som ett särskilt utsatt område.
– Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Dzemal Sabovic, utvecklingschef på Bostadsbolaget i Biskopsgården.

År 2020 antog Framtidenkoncernen, där Bostadsbolaget ingår, en strategi för utvecklingsområden med målet att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta. Strategin innefattar allt från trygghetssäkrade fastigheter och lokal närvaro sju dagar i veckan, till jobbsatsningar, riktiga hyresförhållanden och sophantering utan nedskräpning.
– Vi ser att arbetet med Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden ger resultat. Vårt arbete är långsiktigt och vi är bara i början på en lång resa där ledorden är ödmjukhet, uthållighet och mod, säger Dzemal Sabovic som leder enheten för social hållbarhet för Bostadsbolagets räkning i Biskopsgården.
Samarbetet med andra samhällsaktörer är det som spelar roll, menar han.
– Polisens nya lägesrapport visar vilken skillnad det gör när polis, allmännyttan, skola, fritid, närings- och föreningsliv och civilsamhället går samman mot ett gemensamt mål.
Dzemal Sabovic är tydlig med att det inte är en enskild parts insats som står bakom förflyttningen.
– Alla vi som arbetar för Göteborgs och Biskopsgårdens bästa är lika viktiga i det här arbetet.

Utvecklingen går åt rätt håll
För två år sedan flyttades även Tynnered ner i listan från ett särskilt utsatt område till riskområde vilket innebär att Göteborg nu har fyra särskilt utsatta områden istället för sex som det var 2019.
-Att ännu ett område avförs från den högsta nivån på polisens lista är framför allt mycket glädjande för de som bor i Biskopsgården men också betydelsefullt för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen.

Många beståndsdelar
Bostadsbolaget lägger stort fokus på tryggheten i området och finns på plats alla dagar i veckan. I samverkan med staden erbjuds minderåriga feriejobb och unga vuxna erbjuds visstidsanställning inom den egna förvaltningen. Tillsammans med Röhsska Museet drivs Designklubben som erbjuder barn i området meningsfulla aktiviteter över alla lov och även feriejobb inom kultursektorn.
I samarbete med skolorna i området finns Lights On, Skolan som arena och läxhjälp. Även samarbete med de lokala föreningarna är viktiga där exempelvis Brämaregårdens FC och GAIS tagit fotbollen till bostadsområdet.

Fortsätter på samma bana
Dzemal Sabovic tror på en fortsatt ljus framtid för Biskopsgården.
– Vi har hittat en effektiv strategi för den sociala förflyttningen av utsatta områden här i Göteborg. Vi fokuserar på att göra rätt saker, på rätt plaster, i rätt tid, tillsammans med våra samarbetspartners och invånare och utvärderar vårt arbete löpande. Att satsa på lokal närvaro med vår personal, ha örat mot marken för att fånga upp lokala behov och arbeta kunskapsbaserat och uthålligt tror jag är den rätta vägen fram.

Vad är Framtidens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030?
En strategi som syftar till att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det innebär i dagsläget att Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet ska flyttas ner från särskilt utsatt område. Samtidigt som inget annat område flyttas upp. Vid starten 2020 var även Tynnered och Biskopsgården på listan, men Tynnered flyttades ned i samband med polisens bedömning 2021 och Biskopsgården 2023.
Strategin syftar till att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område och förutsättningarna ska vara goda för alla som växer upp, bor och verkar även i våra utvecklingsområden. Genom satsningen bidrar koncernen också till en tydlig samhällsnytta och stärker Göteborgs utveckling.
Arbetet kräver stora insatser och tydlig styrning, fokus på verkningsfulla insatser samt omfattande ekonomiska satsningar. Koncernen har god kännedom om vilka insatser som behövs och kan bygga på tidigare erfarenheter samtidigt som vi adderar kraft och innovation. Vi har de ekonomiska resurserna som krävs för att sätta kraft bakom strategin, även i dessa tuffa tider.
För att nå målet har två strategier identifierats. Superförvaltning som innebär ett antal insatser inom förvaltning med extra högt fokus på närvaro och trygghet samt Framtidens stadsutveckling som ska driva utveckling som gör skillnad på riktigt, vi tänker nytt men avsätter också resurser för att verkligen kunna genomföra det vi föresätter oss.

En drönarbild över Norra Biskopsgården.