Hoppa till innehåll

Boendebudget i Norra Biskopsgården

Vi kan med glädje säga att vi är först i Norden med att genomföra en boendebudget. Detta pilotprojekt kommer ske i Norra Biskopsgården under 2019 och det är hyresgästerna i området som får komma med förslag vad den bestämda budgeten ska användas till.

En boendebudget är en metod som innebär att hyresgästerna i området får vara med och bestämma vad en del av Bostadsbolagets budget ska användas till.

Temat för boendebudgeten är sociala aktiviteter och gemenskap och kriterierna som förslagen ska innehålla är:
– Förslaget måste gynna många hyresgäster.
– Förslaget måste vara genomförbart och inte kosta mer än budgeten.
– Man måste vara minst 10 år gammal för att lämna förslag och rösta.
– Det ska finnas minst en person som kan vara med och genomföra förslaget.
– Det ska finnas en plan för hur underhållskostnaderna ska täckas.
– Förslaget ska anpassas till temat sociala aktiviteter och gemenskap.

Hur fungerar det?
Steg ett: Ni hyresgäster kommer med förslag på vad pengarna ska användas till.
Steg två: De hyresgäster som lämnat förslag sätter tillsammans med personal från Bostadsbolaget pris på vad de olika förslagen kan kosta.
Steg tre: Förslagen visas sedan för alla hyresgäster i Norra Biskopsgården och alla får möjlighet att rösta på det förslag de gillar bäst. Du har även möjlighet att göra reklam för ditt eller andras förslag under denna period.
Steg fyra: Rösterna räknas och de förslag som fått flest röster vinner.
Steg fem: Under hösten 2019 genomförs de vinnande förslagen i Norra Biskopsgården.

Se broschyren här: boendebudget broschyr
Se förslagsblanketten här: Förslagsblankett