Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget deltar i förnyat medborgarlöfte

Polisen och Västra Hisingen fortsätter sin satsning på att förebygga och förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö i Biskopsgården i Göteborg. Bostadsbolaget deltar i medborgarlöftet genom våra trygghetsvärdar som bemannar området kvällar och helger.

Sedan mars 2016 har arbete mot gängrelaterat våld varit temat för medborgarlöftet i Västra Hisingen. Även om aktiviteter och samverkansaktörer har skiftat har målet varit detsamma. Ett tryggare Västra Hisingen fritt från gängrelaterat våld.

‒ För att bekämpa gängbrottslighet krävs ett uthålligt arbete på flera fronter och med gemensamma krafter. Under de här åren har vi både byggt upp en fungerande samverkan och fått in fler lokala aktörer i arbetet. Vi är inte i mål men utvecklingen går åt rätt håll, säger lokalpolisområdeschefen Jörgen Thorén.

Minskat skjutvapenvåld
Antalet skjutningar i Biskopsgården har minskat de senaste åren. Ett konstant högt tryck från polisen mot kriminella nätverk har lett till att många tongivande aktörer har frihetsberövats och därmed försvunnit från området.

– Tyvärr står andra kriminella individer beredda att ta deras plats i de här nätverken. Därför är det avgörande att polisen tillsammans med andra samhällsaktörer jobbar för att begränsa nätverkens tillväxt och att förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet, säger Jörgen Thorén.

Satsar på barn och unga
Västra Hisingens stadsdelsförvaltning genomför satsningar på förebyggande arbete mot barn och unga. Det handlar om att förebygga missbruk och att fånga upp unga som riskerar att fastna i kriminalitet.

– Det krävs fortsatta satsningar riktade till ungdomar i riskmiljöer för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng. Det kan till exempel vara sommarjobb till samtliga ungdomar i årskurs 9, både i våra kommunala verksamheter men också i företag verksamma på Hisingen. Vi behöver ha ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter under skollov samt riktade insatser för att hjälpa ungdomar att klara sin skolgång, som till exempel läxläsning efter skoltid, samt flera vuxna som vistas i riskmiljöer, säger stadsdelsdirektör Sergio Garay.

Göteborgslokaler förstärker med torgvärdar
En ny samverkansaktör bakom medborgarlöftet är Göteborgslokaler som äger och förvaltar två av Biskopsgårdens torg. Förstärkt närvaro av torgvärdar och tätare samarbete med polisen ska leda till minskad brottslighet och ökad trygghet på torgen.

Här kan du läsa mer om Medborgarlöfte i Västra Hisingen 2020.