Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget ombildar i Tynnered

Den 5 oktober genomfördes en bostadsrättsombildning där 58 av Bostadsbolagets lägenheter i Tynnered övergick till Bostadsrättsföreningen Röda Briljant. Syftet med ombildningen är att skapa fler upplåtelseformer i ett område där hyresrätten dominerar.

Initiativ till ombildningen kom från hyresgästerna själva och efter ett styrelsebeslut valde Bostadsbolaget att låta de boende på Briljantgatan 66 – 76 få ombilda fastigheten till en bostadsrättsförening.

– Bostadsbolaget har i uppdrag att bidra till stadens mål om mer blandade upplåtelseformer i våra utvecklingsområden. Genom detta ger vi människor möjlighet att göra boendekarriär utan att lämna stadsdelen och fortsätta bidra till trygghet och trivsel där de bor, säger Margita Björklund, ordförande i Bostadsbolagets styrelse.

Det händer mycket i Tynnered just nu. Samarbetsprojektet Destination Tynnered, där Framtidenkoncernen (där Bostadsbolaget ingår), Stena Fastigheter AB och Volvo Cars gått samman med målet att området inte längre ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatt områden år 2025. Samarbetet innebär bland annat satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling där olika upplåtelseformer är en viktig del.

– Vi är glada att få lämna över fastigheten till en så engagerad styrelse som tillsammans med fastighetsförvaltarna NordicLife Förvaltning kommer att samarbeta med oss för att fortsätta utveckla Tynnered, säger Margita Björklund.

Drönarbild över Tynnered.

Tynnered ligger grönt och vackert och havet syns i bakgrunden.