Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget planerar pilotprojekt i Hammarkullen

Andelsägarmetoden ger hyresgäster möjlighet att köpa en del i fastigheten där man bor utan ombildning till bostadsrätt. Nu vill Bostadsbolaget prova andelsägande på ett mindre antal lägenheter i Hammarkullen.

Bakgrunden är det beslut som togs i kommunfullmäktige i samband med att Bostadsbolaget förvärvade 890 lägenheter från D Carnegie år 2016. Villkoret från kommunfullmäktige var att 450 av Bostadsbolagets lägenheter skulle ombildas till ägande. Genom andelsägarlägenheter behåller Bostadsbolaget sina fastigheter och enbart de hyresgäster som är intresserade av att köpa sin lägenhet blir erbjuden möjligheten. Beståndet det handlar om ligger i Sandeslätt. Inga andra adresser i Hammarkullen är aktuella i pilotprojektet.

Andelsägarmetoden innebär att hyresgästen köper en andel i fastigheten. De får samtidigt dispositionsrätt över sin lägenhet. Det innebär att man får frihet att göra vad man vill invändigt, samt ansvar att sköta det inre underhållet. Bostadsbolaget har även fortsättningsvis förvaltningsansvaret för fastigheten, allmänna utrymmen och utemiljön.

Att bli andelsägare är helt frivilligt och för dem som inte vill köpa blir det ingen skillnad mot tidigare. Pengarna från försäljningarna kommer att användas i Hammarkullen för att hålla ner kostnaderna i samband med renoveringar och nyproduktion.

Andelsägarmetoden har tidigare provats av Botkyrkabyggen. Det har fallit väl ut och projektet utökas därför i Botkyrkabyggens bestånd.

Innan pilotprojektet kan gå vidare måste Framtidenkoncernens styrelse samt kommunfullmäktige ta beslut i frågan. Vi vet idag inte vilka datum detta blir och besked om att vi kan gå vidare kan därför dröja. Först därefter bjuds berörda hyresgäster in till informationsmöten.

Vi återkommer med mer information!