Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget sammanfattar 2019

Konverteringar från oanvända lokaler till nya bostäder, 280 inflyttningsklara lägenheter i nyproduktion och en omsättning på drygt 1,8 miljarder kronor sammanfattar Bostadsbolagets ekonomiska verksamhetsår.

Trygghetssatsningarna från året innan gav resultat och är fortsatt i fokus.
– Att trygghetsbetygen ökat så markant i våra två utvecklingsområden Hammarkullen och Norra Biskopsgården visar att vi arbetar på rätt sätt i de här frågorna, säger Bostadsbolagets vd, Kicki Björklund.
Åtgärder som genomförts är bland annat utökad bemanning under kvällar och helger, satsningar på skalskydd och portlås samt rent och snyggt i allmänna utrymmen och i utemiljön.

Stabil ekonomi
Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 33,8 miljarder kronor. 2019 omsatte Bostadsbolaget 1,8 miljarder kronor vilket är 66 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna, inklusive nyproduktion uppgick till 1,1 miljarder kronor och årsresultat till 130 miljoner kronor.

Många nya bostäder
Under 2019 stod 280 lägenheter klara för inflytning och 126 bostäder kunde hyras ut med inflyttning 2020.
– Vi ser nu effekten av de många byggprojekt som pågått under flera år. Det är inspirerande för oss alla som arbetar i bolaget att äntligen se de här volymerna av nyproducerade lägenheter i vårt bestånd, säger Kicki Björklund.
Genom ett upprop bland personalen att tipsa om lokaler som lämpade sig för konvertering till lägenheter hittades 130 bra förslag och av dem färdigställdes 41 under året som gick. Bostadsbolaget, inklusive sina tre kommanditbolag, äger och förvaltar nu tillsammans 24 564 hyresrätter.

Pilotprojekt som utmanar
I Norra Biskopsgården testade Bostadsbolaget, som första hyresvärd i Norden, konceptet boendebudget. Hyresgästerna fick själva bestämma över användningen av 100 000 kr och projektet utvecklades så positivt att en ny boendebudget kommer genomföras under 2020.
Ett pilotprojekt som väckte en del uppmärksamhet var genomförandet av tillståndsparkering i Västra Järnbrott.
– Området står inför en rejäl stadsutveckling och tillståndsparkering är en mer framtidsanpassad parkeringsform som medger anpassningar till stadens utmaningar kring mobilitet och ny teknik, säger Kicki Björklund.

På www.bostadsbolaget.se finns hela Årsredovisningen för läsning. Hållbarhetsfrågorna redovisas separat i en gemensam hållbarhetsredovisning för hela Framtidenkoncernen.

Bostadsbolaget 2019 i siffror

– Nettoomsättningen uppgick till 1 830 (1 764) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 422 (441) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 130 (97) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 8,6 (9,4) %
– Soliditeten per 31/12 2019 uppgick till 27,4 (26,2) %
För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.

2019 års Årsredovisning och tidigare produkter finns att ta del av här under fliken Ekonomisk information.

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.

bb_arsredo_16