Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget testar nytt sätt att återanvända glas

Bostadsbolaget provar nu en unik metod för att kunna omvandla gamla glasfönster till nya. Detta har tidigare inte varit möjligt men genom ett samarbete med miljöföretaget Ragn-Sells kommer de gamla fönstren från Drakblommegatan kunna bli nya fönster någon annan stans. 

Just nu rivs de gamla husen på Drakblommegatan på grund av allt för stora problem med radon. I samband med rivningen återbrukas så mycket material som det bara är möjligt, allt från wc-stolar till träd.

Men fönstrens livslängd är slut och har för dåliga energivärden, vilket gör att de inte går att återbrukas. Däremot kan de fortfarande återvinnas. Den normala avfallshanteringen av fönster som passerat sin livslängd innebär att de slängs på deponi eller återvinns till exempelvis glasflaskor eller isolering.

Lägre klimatpåverkan med ny metod

Fönster tillverkas av sand. Och på senare år har sanden blivit en bristvara. Därför har man tvingats tänka nytt kring återvinningen.

Bostadsbolaget har valt att prova en återvinningstjänst där fönstren behandlas för att kunna smältas ner och bli nytt fönsterglas. Den här återvinningsmetoden kräver en mer noggrann hantering av fönstren när de monteras ner. Fönstren får till exempel inte krossas, då kan föroreningar komma in i processen och förstöra klarheten i glaset.

Energiåtgången av att smälta ner fönsterglas är ca. 50 % lägre jämfört med att smälta ner sand. Det nya fönsterglaset ger då en lägre klimatpåverkan.

Gamla fönster som ska återbrukas.

Gamla fönster som ska återbrukas.