Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget trygghetsbesiktigar sina fastigheter

Bostadsbolaget har under våren trygghetsbesiktigat samtliga fastigheter i Norra och Södra Biskopsgården, Hammarkullen och Länsmansgården. Syftet är att öka tryggheten i fastigheterna och hela området

Trygghetsbesiktningen utförs av Svensk Trygghetscertifiering och är en totaltgenomgång av fastigheten både ur ett byggnadstekniskt perspektiv och ur ett förvaltningsperspektiv där tryggheten ska kunna upprätthållas i längden. Protokollen från besiktningarna blir sedan ett slags underlag för de åtgärder som kommer utföras längre fram.

Anders Byvald, utvecklingsledare på Bostadsbolaget i Hammarkullen, har gått bredvid personalen från Svensk Trygghetscertifiering för att se hur de arbetar.
– Hyresgästernas trygghet är en prioriteringsfråga för oss och grunden i det arbetet är att se till att våra fastigheter är så säkra och trygga som möjligt, säger han.

Trygghetscertifieringen är en del i ett större arbete som sker tillsammans med övriga allmännyttiga bostadsföretag inom Framtidenkoncernen. Andra delar i Bostadsbolagets trygghetsarbete är bland annat trygghetsvärdar som finns på plats i områdena, trygghetsdialoger och ett utökat samarbete med polis och stadsdel.

Bilder föreställer en glasdörr som delar av trapphuset.

Sektionering av trapphus förhindrar att obehöriga tar sig in där de inte bor. Det skyddar också mot att brand kan sprida sig.

Bilden föreställer en gallerbur med dörr som leder ner till källarförråd.

Gallerburar förhindrar att obehöriga kan ta sig ner i källarförråden.