Hoppa till innehåll

Bostadsbolagets verksamhetsår 2015

2015 var på många sätt ett händelserikt år för Bostadsbolaget i Göteborg. Bolaget fick ny vd, skrev avtal om ett stort fastighetsförvärv och fick fler hyresgäster att källsortera.

– Det är med glädje och stolthet som vi nu stängt böckerna för verksamhetsåret 2015, mitt första år på Bostadsbolaget. Jag ser fram emot att arbeta vidare med mina kollegor och samarbetspartners för att tillsammans utveckla bolaget, hyresrätten och staden, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

I Bostadsbolagets års- och hållbarhetsredovisning som nu är klar står att läsa om allt från bolagets ekonomi och byggplaner till miljöarbete och samhällsansvar. Några fakta från året:

Stabil ekonomi
Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och tillsammans uppgår fastighetsvärdet till 24 957 miljoner kronor. 2015 omsatte bolaget över 1,6 miljarder kronor. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 625 miljoner kronor och Bostadsbolagets årsresultat uppgick till 53 miljoner kronor.

890 nya hushåll i Hammarkullen
I oktober 2015 skrev Bostadsbolaget och Carnegie & Co avtal om att förvärva fastigheter i Hammarkullen med sammanlagt 890 lägenheter. 1 februari 2016 övertog Bostadsbolaget fastigheterna och har totalt 2 232 lägenheter i området. Förvärvet möjliggör för bolaget att ta ett helhetsgrepp i Hammarkullen där bolaget bland annat har planer på nyproduktion.

Samhällsansvar och miljöarbete hand i hand
I mars 2015 projektanställdes 12 långtidsarbetslösa göteborgare som avfallsinformatörer med uppgift att hjälpa hyresgäster att förbättra avfallshanteringen. Syftet var att öka andelen utsorterat matavfall och på så sätt minska restavfallet. Efter det ettåriga projektet kan man nu konstatera att restavfallet minskat med 100 ton och mängden matavfall ökat med hela 15 procent jämfört med föregående år.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan läsas online och laddas ner på Bostadsbolagets hemsida. Kopplat till årsredovisningen har bolaget även samlat verksamhetsberättelser från året i Bostadsbolaget berättar. Båda produkterna finns tillgängliga här >>

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller kommunikationsansvarig Eva Jonasson på telefon 031-731 50 00.