Hoppa till innehåll

Container för grovavfall i Kyrkbyn

Vid varje månadsslut finns det en container vid Äringsgatan 1, där du kan slänga grovavfall så som möbler och annat stort skräp.

Farligt avfall får inte slängas i dessa containrar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kvartersvärden.